Skäms på er, Sovjetbolaget!

Jag ägnar ju den här bloggen helt åt vin, och skriver i princip inte om några andra saker, såsom mat, vädret, kommentarer kring världshändelser eller politiska kommentarer i stort. Så kommer det att förbli, hade jag tänkt. Jag har hittills även låtit bli att skriva särskilt mycket om den svenska alkoholpolitiken, även om jag är lite mer frikostig med mina åsikter på diskussionsforum som finewines.se och i kommentarer när andra vinbloggare m.m. skriver om detta. Men den här gången kan jag inte hålla mig längre, utan känner för att skriva några sanningens ord om världens sannolikt mest självförhärligande alkoholmonopol, ett företag som ofta agerar så de verkligen förtjänar öknamnet Sovjetbolaget. Anledningen är självklart deras senaste bisarra tilltagg att polisanmäla City Gross och Winefinder.

Man kan notera att Winefinder har varit aktiva i några år nu, och mig veterligen har varken de eller någon annan av nätvinhandlarna med ett motsvarande upplägg blivit fällda för några brott. Inte heller har någon av dem ens blivit åtalade, och de har inte blivit beskyllda för brott av någon aktör inom rättsväsendet eller någon myndighet med tillsynsansvar på området (polis, åklagare, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten…). Istället kommer det sådana anklagelser enbart från nykterhetsrörelsen och dem närstående personer, d.v.s. förbudsivrande personer för vilka all möjlighet att köpa alkohol är av ondo, och just från Systembolaget.

I avvaktan på en tydligare lagstiftning väljer vi att polisanmäla City Gross och företaget Winefinder…” meddelar Systembolaget, och det mer specifika motivet för detta tycks vara ”Med dagens otydliga lagstiftning passar kommersiella aktörer på att flytta fram sina positioner, utan hänsyn till folkhälsan… Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att tillåta den här typen av verksamhet när rätten till privatimport infördes.” Pressavdelningen på Systembolaget har valt att låta styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård (landshövding på Gotland) stå för dessa två uttalanden, men även deras VD Magdalena Gerger får stå för andra uttalanden i samma pressmeddelande.

Så man polisanmäler i avvaktan på något? Que? Systembolagets rättsliga analys tycks alltså, något tillspetsad, vara: verksamheten är nog laglig, men vi tycker inte om den, och därför borde den nog inte vara laglig, så vi polisanmäler. Man tar sig för pannan. Hur tänkte de egentligen och vad förväntar sig ska hända? Att polis eller åklagare på egen hand ska ändra lagstiftningen vid sidan av riksdagen, d.v.s. begå någon slags statskupp i just denna fråga, eller att polis och åklagare ska börja bedriva opinion gentemot regeringen och riksdagen vid sidan av Systembolaget, d.v.s. att dessa myndigheter ska börja agera politiskt och bli stödtrupper dirigerade av Systembolagets ledning? Om ett statlig bolag vill säga sin ägare staten något, är väl det enklaste att skicka ett brev direkt dit eller boka tid för ett möte med lämplig person på Socialdepartmentet? När man nu väljer polisanmälan istället, där man också pekar ut två företag, blir det inte bara ett märkligt sätt att försöka ändra lagstiftningen, utan samtidigt ett försök att trakassera vad som verkar vara helt lagligt agerade företag som man betraktar som ovälkomna konkurrenter. Man kan undra hur mycket av sina egna varor hade de druckit för att komma fram till att det var ett lämpligt agerande av ett statligt bolag, som i sin kärnverksamhet (alkoholförsäljning) har stränga krav på sig att iaktta opartiskhet?

En tidigare omgång polisanmälningar, i november 2011 mot tio näthandlare, med vissas terminologi ”vinklubbar”, ombesörjdes av IOGT-NTO. Ganska snabbt hävdade en av de anmälda, med relativt goda argument från nättrafik, att Systembolaget (och en advokatbyrå anlitade av dem) i själva verket var de som stod bakom anmälan, och mest använde nykterhetsrörelsen som bulvan. Jag tror aldrig att Systembolaget har trätt fram i frågan och bekräftat eller dementerat. Behöver jag påpeka att det inte blivit någon rättssak av den polisanmälan, åtminstone under de 20 månader som gått sedan dess? Den här gången står de alltså själva bakom anmälan, och gömmer sig inte bakom någon opinionsbildare. På sätt och vis är det hederligare, men samtidigt visar det att Systembolaget numera tolkar sitt uppdrag som att det är OK att ägna sig åt opinionsbildning, faktiskt märkligt nog i syfte att få sin egen ägare att ändra sig. Mer om detta nedan.

Men märkligheterna tar inte slut vid själva polisanmälan. Det hela tillkännagavs i ett pressmeddelande av igår från Systembolaget, och många tidningar har vidareförmedlat detta (men i vanlig ordning utan någon egen analys). Pressmeddelandet gavs rubriken ”Utredning belyser behovet av att alkohollagen förtydligas”. Man kunde då förledas att tro att utredningen på något sätt handlade om förändring av alkohollagen. Men så var faktiskt inte fallet. På regeringens hemsida kan man läsa det faktiskt uppdraget: ”Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av ehandel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas.” (Markeringen i detta och andra citat är min)

Det var därför mycket intressant att se det särskilda yttrande till utredningen som skrivits av Malin Sandquist, chefsjurist vid Systembolaget AB och deltagare i utredningens referensgrupp, där det bl.a. står: ”Tyvärr finner utredningen samtidigt att en översyn av regelverket inte ryms inom uppdraget.” Det är ju rätt fascinerande och anmärkningsvärt att någon som deltar i en referensgrupp tycker att utredningen inte skall hålla sig till det uppdrag den fått av regeringen. Uppdraget som det anges ovan är ju rätt glasklart i detta avseende. Särskilt är det märkligt för en jurist, eller för all del för vem som helst från den statliga sektorn (statligt företag såsom myndighet) som medverkar i en statlig utredning. Det är mer ett agerande som är värdigt en allmän tyckare och opinionsbildare. Undrar om chefsjuristen bidrog med sin sakkompetens av regelverket kring alkoholförsäljning och tillämpning av detta eller om hon bara var förmedlare av politiska och opinionsbildande åsikter från annat håll inom Systembolaget? Frågan är om det har utvecklats någon form av hybris i Systembolagets ledning? Deras åsikter ska tydligen väga tyngre än regeringens beslut när det gäller en utrednings direktiv. Man tar sig för pannan.

Titta gärna på videon från Socialdepartementets presskonferens. Till skillnad från allehanda företrädare för Systembolaget, uttalar sig utredaren lagman Göran Lundahl precis som jag förväntar mig att en ämbetsman och statlig utredare skall göra. Han är saklig, undviker svepande uttalanden, och markerar vilka frågor som ligger utanför hans befogenhet att uttala sig om. För den som inte orkar se hela, tipsar jag om att frågorna vid 26:10 – 28:30 om Systembolagets opinionsbildning var särskilt intressanta. (Nog är det Erica Landin som frågar?) Klart undvikande och svävande svar från biträdande socialminister Maria Larsson, för ”socialt ansvar” är inte direkt samma sak som politisk opinionsbildning och okynnes-polisanmälnigar utanför det av regeringen beslutande uppdraget.

Den här typen av politiskt agerande är något som Systembolagets ledning tycks ha hittat på helt på egen hand, och som alltså verkar ha ökat under senare år, under den nuvarande ledningen. Systembolagets uppdrag består ju i att sälja alkoholhaltiga drycker på ett lagenligt sätt, och i princip inget annat. Det enda i deras definierade uppdrag som inte handlar om att sälja alkohol och hur de skall göra detta, sammanfattas i följande mening: ”Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker” – 7 § 2 stycket i avtalet mellan Systembolaget och staten (version 2012-09-27). Så t.ex. de där broschyrerna med information om att man inte ska dricka för mycket eller langa till ungdomar, ingår i uppdraget. Men det står inget om allmän opinionsbildning. Det står inget om lobbyistverksamhet kring lagstiftningens utformning. Det står inget om tillsyn av hur alkoholhandel sker i övrigt i Sverige. De har alltså inga som helst myndighetsuppgifter inom alkoholpolitikens område.

Det är också anmärkningsvärt att Systembolaget, som en statlig bolag helt utan roll i rättsväsendet, uttalar sig offentligt om påstådda brott. På sätt och vis är ju situationen helt klar: uttalanden från Systembolaget i rättsliga frågor har samma officiella tyngd som uttalanden från en lobbyist, en schackklubb, en arg bloggare eller en trubadur i tunnelbanan, d.v.s. noll och intet. Det ger dock en dålig smak i min mun när en statlig organisation gör sådana frifräsaruttalanden, eftersom de säkerligen är avsedda att skrämma folk från att handla hos de lagliga alternativen. För mig sätter de samtidigt ett stort frågetecken kring organisationens förmåga att vid sidan av detta agerande samtidigt upprätthålla sin objektivitet i kärnverksamheten.

Varför är det just då Winefinder som blivit måltavla? Jag tror inte detta är en slump, och det handlar inte enbart om att Winefinder tycks ha flyttat fram positionerna genom ett distributionssamarbete med Citygross. Nej, jag tror det handlar om att just Winefinder också har ägnat sig åt att ge en del nålstick åt Systembolaget och mer branschstruktur åt nätvinhandeln. Det mest pikanta hände kanske att när Systembolaget avvisade ett vin – Fulget 2011 från Rias Baixas –  som skulle kommit som nyhet 1 juni i år för att det inte överensstämde med offertprovet. Så långt låter det kanske inte så konstigt, men vinet avvisades för att det var bättre än offertprovetDå slog Winefinder snabbt till och lade beslag på partiet (kan köpas här för 97 kr per flaska, men man måste tyvärr slå till på ett helt 12-pack). Kommersiellt agerande i bästa bemärkelse – vinet hade redan fått gratisreklam och fått en halvofficiell stämpel på sig att det var bra. Men samtidigt en näsbränna åt monopolet. När några av nätvinhandlarna från januari i år (läs hos Finare Vinare) har börjat hålla regelbundna gemensamma provningar för vinskribenter – lite i likhet med Systembolaget inför nyhetssläppen – var det vad jag kan bedöma Winefinder som stod för arrangemanget. När Nätvinhandlarnas branschorganisation bildades i maj i år, var det Ole Nielsen från Winefinder som blev ordförande. (Systembolaget bevisade då i ett pressmeddelande att de inte begriper sig på sådana grundläggande rättigheter som organisationsfrihet, vilket vi diskuterade på finewines.) Så Winefinder är nog i sig ett extra stort rött skynke för Systembolaget. Och då blir det tydligen riktade trakasserier från det statliga bolaget.

Mitt buskap till Sovjetbolaget mot bakgrund mot allt detta är helt enkelt: SKÄMS PÅ ER! Fast samtidigt tror jag att de med sitt alltmer politiserade agerande också gräver sin egen grav, och det har jag verkligen inget emot. Sovjetbolaget, som den socialistiska relik från en svunnen tid de trots allt är, tillägnas därför denna sång:

Läs även vad andra skriver: Magnus ReuterdahlElvis och Winepunker.

Detta inlägg publicerades i Alkoholpolitik och märktes . Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till Skäms på er, Sovjetbolaget!

 1. Bisty skriver:

  Om jag vore ombud för den anmälda parten hade jag givit rådet att göra en motanmälan med hänvisning till Brottbalken nedan och redan nu öppna en ovanligt stor flaska Champagne! Nu sköt man sig nämligen själv i foten! Systembolagets chefsjurist måste vara på semester…

  Brottsbalken 15 kap 6 §
  Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
  Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

 2. Anders Öhman skriver:

  Strålande skrivet och välrutet!

 3. Ronny Persson skriver:

  Bra skrivit. Nu har de nog gått för långt.

 4. Din avslutande observation kommer nog visa sig vara helt korrekt. Skulle vara intressant att få sitta som en fluga på väggen i ett av Systembolagets ledningsmöten. Att man på detta sätt ger en förhållandevis obetydlig verksamhet så mycket uppmärksamhet visar på antingen en ganska inkompetent kommunikationsavdelningen eller en maktgalen ledare som inte lyssnar på andras råd.

  Det är ju i princip Systembolaget och dess ”hangarounds” dvs IOGT-NTO , UNF etc som fört fram debatten till en nivå där det nu längre inte går att backa. Vi får se vad som händer men jag tror som du att Systembolaget binder ris om egen rygg och att vi kan, liksom med fallet av östeuropa få se ett väldigt snabbt, brutalt och oväntat slut.

 5. Per-BKWine skriver:

  Optimisten Anders!

  Kanske…

  Men tveklöst håller jag med om att man verkligen undrar hur kommunikationsavdelningen tänker!

  Att tiga hade kanske varit klokare? Ingen skulle brytt sig. Istället provocerar man fram en konflikt som riskerar att gå en helt annan väg än den man hoppas!

 6. Mikael skriver:

  På kort sikt ser Winefinder ut att vara vinnaren här. Själva skulle de inte kunna skapa så här mycket pr, tack för det Systembolaget. Samtidigt tycker jag detta är en typisk historia som får uppmärksamhet under julis nyhetstorka när någon semestervikarie har ett par tomma sidor att fylla i tidningen. Dock kan man tycka att Systembolaget denna gången har gått för långt när man kvalificerar sig för åtal om obefogad angivelse.

  • vintomas skriver:

   Jo, det kan nog ligga en del i det där med nyhetstorkan. Fast då ska det bli spännande att se vad de hittar på under rötmånaden. 🙂

 7. Blev så inspirerad av ditt inlägg att jag skrev ett brev till den ansvariga ministern. Vi får se om jag får något svar.

  http://shorepower.blogspot.se/2013/07/dags-for-regeringen-att-ta-sitt.html

 8. vintomas skriver:

  Du kommer säkert att få något slags svar, men ett kort och intetsägande sådant (skrivet av en handläggare men förmodligen undertecknat av statsrådet själv) som inte går in på något av de specifika saker du skriver om. Ministern är ju från det ena av de två regeringspartierna med många organiserade nykterister, så förvänta dig inte några meningsfränder i hennes direkta närhet…

 9. Pingback: Kända fall där Systembolaget har censurerat etiketter | Vintomas blogg

 10. Pingback: Systembolagets VD Magdalena Gerger svarar oärligt i Ekots lördagsintervju | Vintomas blogg

 11. Pingback: Regeringen överväger att lagstifta mot nätvinhandlare (e-vinhandlare) | Magnus Reuterdahls vinblogg (Aqua Vitae)

 12. Pingback: Systembolaget och lagen – eller: skomakare, bliv vid din läst! – eller: bag-in-boxkrängare, bliv vid din pall! | Vintomas blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s