Systembolagets VD Magdalena Gerger svarar oärligt i Ekots lördagsintervju

Magdalena Gerger, VD för Systembolaget, satt idag i intervjustolen i Ekots lördagsintervju med intervjurubriken ”Är Systembolagets monopol i fara”. Man kan lyssna på intervjun på nätet. Intervjuare är numera Monica Saarinen, snarare än den tidigare Tomas Ramberg, som brukade gå mycket ettrigare fram. I och för sig är jag inte en alltför stor anhängare av den typ av avbryta- och prata-i-munnen-utfrågning som Ramberg oftast ägnade sig åt, och som Saarinen inte använder sig av i lika stor utsträckning.

Intervjun fokuserar på tre saker:

Tyvärr tycker jag att Gerger behandlas väl lindrigt och hon kommer undan med ett antal mycket tveksamma uttalanden, och några saker som inte direkt kan betraktas som sanningsenliga, utan att Saarinen hugger på dem. Jag tänkte här lista de som jag har identifierat. Det kan säkert finnas fler tveksamheter, men jag har inte riktigt kunskapen för att i detalj bedöma påståenden om CSR-arbetet och förhållanden i Sydafrika.

Hårdare och fortsatt märkliga anklagelser mot City Gross – potentiellt förtal?

Gerger börjar med att uttryckligen hävda att City Gross bryter mot Alkohollagen, som svar på en fråga om Systembolagets polisanmälan. (Mina åsikter om denna polisanmälan kan man läsa här.) Detta uttalande är såvitt jag kan se potentiellt förtal, och är ett klart hårdare uttalande än de två tidigare pressmeddelandena från Systembolaget i denna fråga. I det första heter det enbart att City Gross utmanar alkohollagen, och i det andra heter det ”vi inte kan se hur den här typen av försäljning av alkohol i Sverige skulle kunna vara laglig”. I vardagsspråket kan skillnaden mellan det sistnämnda och ett direkt påstående om lagbrott verka vara samma sak, men ur ett juridiskt perspektiv är nog skillnaden större. Att hävda att någon begår brott är inte riskfritt om det inte är sant, och kan utgöra förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 §. Sant är det bara om någon har fällts brott i domstol.

Hur kommer det då att gå med polisanmälan och åtal? Det senaste jag har fått fram i frågan är en artikel i Helsingborgs Dagblad 12 augusti där kammaråklagare Christofer Ramkvist uttalar att ”Rättsläget är inte helt klart. Citygross har rimligen haft kontakt med en jurist som tolkat lagen och sagt att det här är okej. Håller jag med dem så lägger vi ner och håller jag med Systembolaget så går vi vidare”. Artikeln säger också att ”Åklagaren väntas ta beslut om han ska gå vidare med fallet om en dryg månad”. Det borde vara i mitten-slutet av september, d.v.s. ganska snart. Om åtal väcks – vilket alltså inte är klart – får vi sedan se vad tingsrätten kommer fram till. En fällande dom kommer garanterat att överklagas.

Om det inte blir en fällande dom mot City Gross, t.ex. genom att åklagaren väljer att inte väcka åtal, blir jag inte förvånad om Gerger får räkna med rättsligt efterspel för sitt uttalande. Mig veterligen har ingen näthandlare blivit åtalad, än mindre fälld, sedan Alkohollagen ändrades till följd av Rosengrendomen. Mot bakgrund av detta och åklagarens offentliga uttalande (i god tid före intervjun) om att rättsläget är oklart, framstår det för mig som – modigt? okunnigt? dumdristigt? – att göra ett uttalande som riskerar att utgöra förtal. Vi får väl se hur det hela går.

Det var tråkigt att Gerger kom undan frågan ”varför var just det här fallet så mycket mer olagligt” i jämförelse med den handel som finns till följd av Rosengrendomen. Det finns nämligen inget som svarar på det i Systembolagets fluffiga pressmeddelanden, d.v.s. deras eventuella rättsliga analys har inte offentliggjorts.

Fortsatta påståenden om näthandeln som inte stämmer med gällande lagstiftning

Vi får veta att det är problematiskt att det finns alkoholbutiker på nätet. Det tycker man för övrigt knappast från officiellt håll i 26 av 28 EU-länder, eftersom endast två EU-länder – Sverige och Finland – har detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning.

Privatinförsel/distanshandel i Rosengrendomens följd hävdas av Gerger vara enbart en privatpersons rätt. Exemplet som ges av Gerger är att man tar kontakt med en italiensk vingård och får hjälp med hemtransporten. Däremot ser hon det som ”något helt annat” att det finns alkoholbutiker med kundservice, marknadsföring o.s.v. I Rosengrendomen finns inte någon sådan begränsning till en privatperson som själv tar kontakt med en producent, och i Alkohollagen 4 kap 4 § 7 i sin lydelse efter Rosengrendomen heter det att ”spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker [får] föras in… av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk”. Kravet är bara att försäljningen sker från ett annat EU-land, och den försäljningen sker ju av någon. Exempelvis kan den ske av en dansk, tysk eller fransk firma, som har en dansk, tysk, fransk eller svensk ägare. Systembolaget verkar inte vilja kännas vid vad lagen faktiskt säger, och att utländska firmor därmed får agera mot Sverige som mot andra EU-länder. I fallet Citygross är danska Winefinder säljare och Citygross (eller av dem anlitad underleverantör för transporten) helt enkelt den oberoende mellanhanden. Den som inte litar på mig i denna fråga kan förresten läsa den här artikeln från 2011 skriven av Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt.

För övrigt nämns inte namnet på Winefinder i intervjun, utan kallas ”en dansk mellanhand” och ”den där vinfirman”.

Halvlögnen om att en statlig utredning visar att lagstiftningen behöver förtydligas upprepas. Jag har kommenterat detta tidigare. Utredningen skulle ”föreslå åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av ehandel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas” och har gjort just detta.

Falska påståenden om HUI-rapporten upprepas och nya märkligheter om andra rapporter tillkommer

HUI-rapportens påstående om 30% diskuteras. Detta beställningsverk från Systembolaget har kommenterats grundligt av BKWine, och siffran är i och för sig 28,7%. Även här kommer Gerger lindrigt undan. Av de tre scenarierna är det snarast mellanscenariot som är tillämpligt som grundgissning ”om ingenting görs”, och det lyder på 6,9% marknadsandel för näthandeln. Alla siffror (bedömningar/antaganden/gissningar/spekulationer…) från HUI avseende näthandel inkluderar också Systembolagets egen nätförsäljning, men det förtigs konsekvent av Gerger & co. När det påstås att denna andel kommer att tas av kommersiella aktörer är det alltså en direkt lögn, om man inte menar att även Systembolaget AB är en kommersiell aktör, vilket kanske inte är helt orimligt att tycka. 🙂

Siffrorna från SoRADs studie avseende Internetalkohol 2004-2012, som visar på en mycket liten markadsandel för näthandeln, avfärdas däremot. Gerger hävdar med hänvisning till City Gross att det finns ett mörkertal i studien. Hur denna verksamhet, startad 2013, skulle kunna påverka siffror för 2004-2012 förklaras inte. Men tydligen är det så att en studie av universitetsbaserade alkoholforskare är otillförlitlig men en studie köpt av Systembolaget från en privat utredare är helt invändningsfri? Tillåt mig att småle.

Kommer undan för enkelt i övrigt

Jag tycker Gerger kommer alldeles för enkelt undan avseende skillnader mellan näthandel från utländska handlare och Systembolagets hemleveranser. När hon trycker på ålderskontroll, avsaknad av reklam och inga mängdrabatter känns det lite tunt, minst sagt.

Lite intressant att det dyker upp en fråga om öl från Kina i CSR-avsnittet, mot bakgrund av att fria och obundna fackföreningar inte tillåts i Kina. Kanske har fokus på Sydafrika blivit lite ensidigt i dessa sammanhang?

Det finns också sådant som jag tycker är synd att det inte kom med i intervjun, t.ex. att de kränger bag-in-box så det står härliga till, och samtidigt slår sig för bröstet som värnare av folkhälsan. Och varför konfronteras inte Gerger med normaltillståndet i länder i västvärlden, som är att inte ha alkoholmonopol, och avkrävs en förklaring varför svenskar behöver mer förmynderi än andra för att inte omedelbart supa ihjäl sig?

Lyssna gärna på intervjun!

Detta inlägg publicerades i Alkoholpolitik. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Systembolagets VD Magdalena Gerger svarar oärligt i Ekots lördagsintervju

 1. Vintresserad (Peter ) skriver:

  Väl skrivet och tänkt! Vad 17 gör vi åt detta? Känns som att det snart behövs ett rejält uppror mot allas vårt Systembolag, de kan ju inte hålla på och sprida vilka osanningar som helst! Med vänlig hälsning, Vintresserad

 2. m skriver:

  Med hänsyn taget till min lilla del av den totala folkhälsan väljer jag aktivt att INTE lyssna på detta lögnmakande och trams från Sovjetbolaget! För är det något alkoholrelaterat som kommer knäcka mig är det nog onyttiga idioter/politruker som Gerger och Hamilton.

 3. Peder Molin skriver:

  Bra inlägg av dig Tomas: Jag hoppas att Systembolaget får sona för sitt förtal. Att man sitter vid mikrofonen hos Sveriges Radio och kallar verksamhet olaglig som det inte skett något polisingripande av sedan Rosengrendomen 2007 är att smutskasta Winefinder, City Gross och andra företag som betalar svensk alkoholskatt och svensk moms. Dessa firmor förser en mycket liten del av svenska folket med viner som är långt närmare en bra folkhälsa än vad Systembolaget själva säljer. Skäms Systembolaget.

 4. Vasst & ytterst klarsynt Tomas! Keep on rockin’ the free world!

 5. Kjörling Wine skriver:

  Mycket bra skrivet! Tillsammans är vi starka och kan besegra det statliga förtycket.
  Mvh Andreas Kjörling

 6. Miguel skriver:

  Mycket intressant! Tack för rapporten, följer fortfarande allt om Gerger och Sovjetbolaget här från Maldiverna..

 7. Rikard Ottosson skriver:

  Vi måste börja straffa den här typen av beteende hårdare. Kommuner som kör vänskapskorruption i tillståndsärenden, statliga bolag vars representanter förtalar och ljuger. Exemplen är många och väldokumenterade. Släng i fängelse och skicka faktura för kost och logi.

  • vintomas skriver:

   Eller också så löser man det genom att inte ha något statligt bolag inom just detta område, så det inte finns några chefer att irritera sig på. 🙂

   • Rikard Ottosson skriver:

    Självklart. Det börjar bli svårt att inte vara nattväktarliberal när alla offentliga instanser börjat bete sig såhär. Förr i tiden, med tjänstemannaansvar och hårda tag mot misstag inom byråkratin så var det bättre ordning.

 8. Det stora problemet är våra politiker som tillåter Systembolaget med Magdalena Gerger i spetsen att driva den här typen av opinionsbildning.

  Har fortfarande inte fått något svar på mitt brev till Maria Larsson per den 19/7. De vill helt enkelt inte förändra något och de sitter tillsammans med ledningen för Systembolaget.

 9. Utmärkt att kunna följa detta från det soliga Sicilien 🙂 Bra skrivet!

 10. Tony Ingemarsson, Guyot AB, Karlstad skriver:

  Mycket bra kommenterat! Instämmer tillfullo. Gerger kommer alldeles för enkelt undan och hela intervjun är tillrättalagd för att hon skall få medieutrymme att ge monopolets syn på det hela. Knappast sakligt att inte ge även de anklagade möjlighet att bemöta. Med små medel hade man kunnat göra intervjuer och spela upp dem i sändning och låtit henne kommentera. Det stora hotet mot folkhälsan är självklart inte Winefinder och övriga som säljer kvalitetsvin till medvetna kunder. Det stora hotet mot folkhälsan stavas BAG-IN-BOX. Literprisdumpad alkohol i förpackning som inbjuder till överkonsumtion. Något som rimligtvis inte kan vara förenligt med det folkhälsouppdrag som Systembolaget har.

 11. Nikke skriver:

  om inslaget är osakligt så bör du anmäla detta till Granskningsnämnden?

  • vintomas skriver:

   Nej, det känns faktiskt inte aktuellt för min del, och inte bara för att jag betraktar Granskningsnämnden som en papperstiger. Jag tycker för all del att reportern kunde ha varit vassare med följdfrågor i vissa fall, men det ligger inte på den nivån att jag (trots mina bestämda åsikter i den här frågan) tycker att SR har agerat partiskt eller osakligt. I det här ett-till-ett-intervjuformatet är det ju inte möjligt att t.ex. låta City Gross sitta bredvid och ge svar på tal. Min irritation gäller Gerger – jämför det med irritation över en oärlig politiker (välj själv partifärg). Dem kommer man heller inte åt via Granskningsnämnden, utan genom skapa opinion mot dem och rösta bort dem. Så jag lovar däremot att fortsätta att skriva arga inlägg om Systembolaget så länge de fortsätter att bete sig illa, och förmodligen så länge som vi dras med ett monopol, vilket tyvärr lär vara i många år än.

 12. Kritiken bör riktas mot de som förtjänar det enligt min mening, de politiker vi valt att företräda oss. Om det blir jobbigt för dem, då blir det jobbigt för Systembolaget. Annars inte.

 13. Bodil skriver:

  Utmärkt artikel! Att inga systembolag har öppet ( http://www.allatider.se/stockholm_systembolag.html ) på en söndag är ett fint exempel på deras dubbelmoral. Har detta att göra med att skydda folkhälsan, eller är det måhända av andra praktiska skäl såsom ob-tilläg etc? Jäkligt trist när man glömt förse sig innan söndagsmiddagen.

 14. Andreas Carlsson skriver:

  Jag håller med dig om att hon kom för lindrigt undan. Dock är en sak värd att påpeka: det är bara brottsligt att förtala privatpersoner, inte företag (med undantag om de är väldigt nära sammankopplade, t.ex ett enmansföretag). Hon kan därmed inte, som du menar, ha gjort sig skyldig till förtal rent juridiskt.

  • vintomas skriver:

   Aha, det tänkte jag inte på, men det är ju en distinktion värd att göra. Till skillnad från SB försöker jag gärna hålla ordning på paragraferna. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s