Äntligen! En valrörelse med alkoholpolitik och särskilt vinfrågor!

Barn- och äldreminister Maria Larsson som inom regeringen även har hand om alkoholfrågorna. Bild från Wikimedia Commons.

Det rör återigen på sig i frågan om nätvinhandel! I Svenska Dagbladet idag kan man läsa om att en snabbutredning om e-handel med alkohol tillsätts, och att den ska vara klar i juli.

Det är lite intressant att notera att inget om utredningen ännu finns på regeringens egen hemsida, så det finns en del kvarstående oklarheter. Är det en utredning tillsatt av regeringen eller är det kanske något som sköts internt på Socialdepartementet? Är beslutet redan fattat eller är det ett kommande regeringsärende? Vem tillsätts som utredningsman och hur lyder utredningsdirektivet?

De övriga medier som rapporterar hänvisar alla till SvD, bl.a. DN, Accent och Drugnews. De två sistnämnda (Accent är IOGT-NTO:s tidning) brukar ofta sitta på bra insiderinformation, men tydligen inte den här gången. Inte heller Systembolagets pressmeddelande ger egentligen mer information än SvD-artikeln, annat än att formuleringen ”kommer att tillsättas” tyder på att beslutet inte är fattat än (även om jag inte skulle fästa alltför stor betydelse vid formuleringar i pressmeddelandens ingresser). Nätvinhandlaren Winefinder har också kommenterat beslutet om utredningen.

Vad innebär det att det kommer ett utredningsförslag i juli? Till att börja med är det helt uteslutet att lagförslag kommer att läggas av nuvarande regering, ens om utredningen kommer fram till ett skarpt, färdigformulerat lagförslag, vilket definitivt inte är säkert. Att bara skapa en heltäckande överblick över alla tänkbara former av nätvinhandel och att analysera vilka typer av regleringar som kan tänkas vara förenliga med EU-rätten är i sig inte så enkelt. I juli har under alla omständigheter den nuvarande regeringen sedan flera månader lagt sin sista proposition, och riksdagen har gått på semester. Det blir alltså under alla omständigheter nästa regering (som med stor sannolikhet inte kommer att vara Alliansen, som opinionssiffrorna ser ut nu) som kommer att ta ställning till vad som kommer att hända med detta.

Så här mycket tycker jag om Maria Larsson eftersom vi får en möjlighet att diskutera vin i valrörelsen! Bild från Wikimedia Commons.

Ett utredningsförslag i juli kommer trots allt att innebära att frågan om nätvinhandeln och därmed även om monopolet som helhet dyker upp i samband med valrörelsen. Det gör mig rätt förvånad, för något tydligare sätt att få upp den svenska alkoholpolitiken med fokus på just vin kan jag knappast tänka mig! Vad jag kan minnas av den svenska alkoholhistorien har de alkoholpolitiska frågorna i detta land oftast fokuserat på starksprit med tillhörande omoral och allmänt fylleri, alternativt alla alkoholhaltiga drycker i ett svep, med tillhörande omoral och allmänt fylleri. Någon gång på 1970-talet var väl fokus på just mellanöl och ungdomsfylleri med det moraliska förfall som just ungdomen gjorde sig skyldig till. En alkoholpolitisk fråga med fokus på just vin, och sådana vinköp som utförs av de mer vinintresserade, utan att någon har kunnat visa på omoral eller allmänt fylleri, har mig veterligen aldrig förekommit i någon svensk valrörelse. Frågan är alltså upplagd för att möjliggöra en diskussion om fokus på personlig frihet och näringsfrihet kontra statligt monopol och skärpt förbudslagstiftning, med en koppling till skillnaden mellan seriöst och gastronomiskt vinintresse kontra allmänt supande. Ett stort tack för detta, Maria Larsson!

Bakgrund

I november försvann ju alla kvarstående frågetecken kring nätvinhandelns laglighet i och med att Systembolagets polisanmälan mot City Gross och Winefinder lades ner, då åklagaren beslutade att inte väcka åtal. Systembolaget och IOGT-NTO uttalade missnöje med beslutet, och så gjorde även deras stödpartier i form av Kristdemokraterna – med den ansvariga ministern Maria Larsson i spetsen – och Folkpartiet. De juridiskt kunniga inom dessa kretsar tycks dock ha förstått att åklagarens beslut var helt i enlighet med lagens utformning. De har därför inte krävt någon överprövning av åklagarens beslut (se fakta om överprövning här), eller försökt driva ett enskilt åtal (se fakta här). Det sistnämnda skulle i och för sig varit en extrem åtgärd och det skulle onekligen ha blivit en intressant juridisk cirkus om ett statligt bolag skulle försökt driva ett enskilt åtal. Alternativet att IOGT-NTO hade gjort det hade i och för sig funnits. Nåväl, nu blir det tydligen inte så, utan de som vill förbjuda den lagliga nätvinhandeln siktar istället på ändrad lagstiftning.

EU-domstolen i Luxemburg

Eftersom de som verkar för ett förbud mot nätvinhandeln inte vill göra det så tydligt att de vill gå emot åtminstone delar av Rosengrendomen, så använder de normalt frasen att ”förtydliga” lagstiftningen, vilket är en klart missvisande beteckning. Rosengrendomen var alltså den dom från EU-domstolen (då vid namn EG-domstolen) från 2007 som gjorde det klart att privatpersoner har rätt att importera alkohol från andra EU-länder. Den svenska Alkohollagen ändrades därför 2008 för att följa domslutet och för att inte längre strida mot den EU-lagstiftning som Sverige sedan länge hade godkänt. Den lagliga nätvinhandeln har helt enkelt utformats efter denna dom och en annan dom som gäller hur alkoholskatt tas ut, och efter den nya utformningen av Alkohollagen. Grundprincipen i en demokratisk rättsstat är nämligen att det som inte är förbjudet, faktiskt är tillåtet. Att detta har möjliggjort en laglig nätvinhandel har i grunden aldrig accepterats av bl.a. Systembolaget och IOGT-NTO, och därför fick vi en omgång polisanmälningar från IOGT-NTO 2011, Systembolagets polisamälan mot City Gross och Winefinder 2013, och ytterligare polisanmälningar från IOGT-NTO 2013. De två senaste omgångarna avskrevs alltså av olika åklagare i november, så nu kommer kraven på ändrad lagstiftning.

Några funderingar kring valrörelsen

De som vet hur de svenska partiernas nuvarande alkoholpolitiska ställningstaganden ser ut blir kanske förvånade över att jag är så entusiastisk över möjligheten att få diskutera alkoholpolitik i valrörelsen. Av åtta partier i riksdagen stödjer ju ungefär 7,9 den nuvarande alkoholpolitiska linjen. (Att jag inte skriver 8,0 beror på att Centerpartiet som enda parti på allvar verkar vilja införa gårdshandel med vin.) 71% av befolkningen uppges dessutom stödja Systembolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit enligt Sifos Opinionsindex. Så alla verkar ju i stort sett överens och hur skulle det kunna bli en diskussion kring detta?

Då måste man börja med att konstatera att 71% faktiskt är 29% mindre än 100%. Trots att inte ett enda riksdagsparti har tagit i liberaliseringsfrågan under de två senaste mandatperioderna, trots att Systembolaget och IOGT-NTO varje år lägger omfattande pengar på opinionsbildning, och trots att inte en enda organisation har lagt pengar på opinionsbildning i liberal riktning på många år, är fortfarande 29% av befolkningen negativa eller åtminstone tveksamma till vad de tycker i frågan.

Sedan kan man konstatera att siffran 71% inte alls är automatiskt given. För ett antal år sedan var stödet märkbart lägre, vilket förmodligen skulle innebära att så snart något parti eller samhällsaktör med en stark röst i den allmänna debatten bryter mot den linje som Systembolaget och IOGT-NTO står för, så kommer stödet för denna linje att börja sjunka, åtminstone lite grand. Dessutom finns det bland befolkningen en mycket mer nyanserad syn på alkoholhaltiga drycker än den som IOGT-NTO, Folkpartiet och Kristdemokraterna står för. Folk i allmänhet ser nämligen lite olika på öl, vin och starksprit, vilket inte är förvånande med tanke på olika alkoholhalt och olika traditioner i hur dessa drycker avnjuts respektive i förekommande fall missbrukas. Om man frågar om öl och vin får man därför ett annorlunda resultat än om man frågar om alkohol. Därför ska man inte vara förvånad över att Nätvinhandlarnas Branschorganisation (NVO) uppmätte 62% stöd för att kunna handla vin på nätet i sin SIFO-undersökning. Det handlar inte bara om att man får olika svar beroende på hur man frågar, utan också på att synen på vin är annorlunda än synen på ”alkohol” som nog i mycket styrs av synen på starksprit.

Inte ett enda av de åtta riksdagspartierna försöker i dagens läge uttryckligen tilltala dessa 29% (eller NVO:s 62%) med åsikter i just denna fråga, förmodligen för att alkoholpolitik inte har ansetts en särskilt viktig valfråga vid sidan av många andra. Men vem vet vad som händer inför årets valrörelse. Jag räknar dock inte med att något händer nu i början av året, men vi får väl se hur läget ser ut i juli-augusti.

Vad man ska lägga märke till är att två allianspartier, Centerpartiet och Kristdemokraterna, under lång tid har legat farligt nära 4%-spärren. Folkpartiet har legat en bit högre, men den senaste tidens negativa uppmärksamhet inom deras paradgren skolpolitiken gör att de kanske också kommer att leva lite osäkert. Så här i början av 2014 finns säkert drömmen kvar om att det kan bli en tredje valseger för Alliansen, och att alla allianspartier kan rädda sig kvar i riksdagen även nästa mandatperiod. Men om nuvarande opinionssiffror ligger kvar på senvåren-försommaren kommer nog paniken att börja sprida sig i vissa partier. I den situationen överlever man inte genom att hålla sams utan enklast genom att stjäla röster från alliansbröderna. Det kräver att man är bäst på att locka till sig röster från allmänborgerliga väljare, vilket både kräver att man har frågor, ställningstaganden och företrädare som aktivt lockar, och att man låter bli att stöta bort väljare med andra ställningstaganden. Det skulle därför förvåna mig om det i juli-augusti kommer att finnas en enig politisk front som vill kraftigt försvåra för, eller helt förbjuda nätvinhandeln i det borgerliga lägret.

Det finns också all anledning att tro att de väljare som står i fokus för de mindre allianspartiernas överlevnad är lättrörliga allmänborgerliga väljare. Sådana är nog överrepresenterade i storstadsområdena och bland yngre och medelålders personer. Min gissning är att just dessa grupper: allianssympatisörer, storstadsbor, yngre och medelålders, har en mer liberal syn på alkoholpolitiken än genomsittsväljaren. Stödet för Systembolagets monopol ligger nog märkbart lägre än 71% i dessa grupper, särskilt om vi talar specifikt om vin. Jag tror faktiskt inte siffran kommer upp i ens 50%.

Om något parti bryter enigheten, så är det troligt att det blir Centerpartiet. De har redan gjort vissa liberala markeringar inom alkoholpolitiken, genom att fortsatt kräva att gårdsvinhandel införs och genom att kritisera den nyligen genomförda höjningen av alkoholskatten. Att tydligt ta ställning mot ett förbud för nätvinhandel ligger då inte så långt borta. Allt detta kräver förstås att man inte har gjort sig av med sin handlingsfrihet genom att binda upp sig i ett gemensamt valprogram som man sedan känner att man måste följa. Finns det tydliga alkoholpolitiska skrivningar i det programmet, trots att nätvinhandelsfrågan är under utredning, faller mycket av mina partipolitiska resonemang.

Om Centerpartiet skulle bryta enigheten i den här frågan försätter det nog Moderaterna i en lite knepig situation. Före 2006 hade moderaterna en tydligt liberal hållning i alkoholfrågorna, och ville att Systembolagets monopol skulle avskaffas. Se t.ex. detta uttalande från 2003 från riksdagsledamoten och vinskribenten Per Bill (M): ”Sveriges riksdag består ju av sex stycken förbudspartier och sedan moderaterna”. De senaste åtta åren har ju även moderaterna varit ett förbudsparti, men jag tror inte att den linjen egentligen har ett särskilt starkt stöd i partiets egna led. Om det verkar vara kört i riksdagsvalet, och det därför inte finns något skäl att hålla Folkpartiet och Kristdemokraterna på gott humör, får vi väl se om Moderaterna fortsätter att stödja en linje man i grunden inte tror på.

Egentligen förvånar det mig att Moderaterna har varit så korkade att de har tillåtit KD och Maria Larsson att få igenom ett upplägg som gör att en alkoholpolitisk fråga, och särskilt en med fokus på just vin, riskerar att hamna i valrörelsen snarare än att den helt sopas under mattan till efter valet.

Torp och skog i Maria Larssons hemsocken Långasjö i Konga härad. Bild från Wikimedia Commons.

För just Kristdemokraterna och Maria Larsson är detta förmodligen ett slugt drag. I många opinionsmätningar ligger KD strax under 4%-spärren, vilket innebär att det är stor risk att väljarna i höst skickar tillbaka både Maria Larsson och partiet som helhet till de mörka smålandsskogar där de har sitt ursprung. Däremot är KD förmodligen det alliansparti där de egna väljarna i störst utsträckning faktiskt stödjer en förbudslinje. Kanske är KD det enda parti  på ”förbudssidan” som skulle gynnas av att frågan diskuteras och att det finns något annat parti med en annan åsikt. Så paradoxalt nog kan kanske både KD och Centerpartiet (om de bryter enigheten) gynnas av att det blir lite politisk strid inom alliansen i alkoholfrågorna.

Under alla omständigheter har valrörelsen blivit lite intressantare för oss vinintresserade!

P.S. Jag har utlovat ett inlägg per vecka om Riesling. Årets första hade kommit idag om inte den här nyheten hade kommit i vägen. Eftersom 1 januari var en onsdag får väl första veckan anses sträcka sig ända till tisdag.

Annonser
Det här inlägget postades i Alkoholpolitik. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Äntligen! En valrörelse med alkoholpolitik och särskilt vinfrågor!

 1. Peter skriver:

  En bra och intresseväckande ”kanonad” (om än möjligen lite lång)! Fortsätt gärna att varva dessa vin-politiska inlägg varvat med Riesling. God fortsättning på det intressanta vin- och valåret 2014!

 2. vintomas skriver:

  God fortsättning själv!

 3. Du fick rätt nästan omedelbart. Underbar twitterväxling.
  http://shorepower.blogspot.se/2014/01/vissa-ar-ar-battre-andra.html

  /Anders

 4. Ping: Peder "Handlavin" Molin - Maria Larsson=Kristdemokrat

 5. Intressant nog är ärendet kommer att behandlas vid morgondagens regeringssammanträde under punkten :Kommittédirektiv: E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument

  Så det verkar som inget formellt beslut är fattat. Intressant beslutsgång

  Skrev av mig lite på min hemsida: http://shorepower.blogspot.se/2014/01/en-lektion-i-statligt-beslutsfattande.html

 6. Ping: Systembolaget offentliggör regeringsbeslut innan de ens är tagna | BKWine Magazine |BKWine Magazine

 7. Ping: Funderingar om den pågående nätvinhandelsutredningen och det kommande ordförandebytet i Systembolaget | Vintomas blogg

 8. Ping: Politiska partiernas syn på alkoholskatten | BKWine Magazine |BKWine Magazine

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s