Kommentar till valresultatet och funderingar kring vilken alkoholpolitik vi kan vänta oss

Några av de S- och MP-företrädare vi kan förvänta oss att hitta i regeringsställning inom några veckor. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Frankie Fouganthin, september 2014).

Nu är valresultatet klart och jag tänkte ge några kommentarer från en alkoholpolitisk synvinkel. Till att börja med så är rätt mycket fortfarande oklart, eftersom vi inte riktigt vet hur den nya regeringen ser ut och än mindre vilken politik den kommer att föra. Den bästa gissningen just nu, är en Stefan Löfven-ledd regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men inte Vänsterpartiet, och som kommer att försöka få så mycket stöd av Folkpartiet och Centerpartiet som möjligt.

Vilka konsekvenser innebär det för alkoholpolitiken i stort? IOGT-NTOs tidning Accent vågade sig på en analys/gissning redan morgonen efter valet, och de trodde så här:

 • Gårdsförsäljningsfrågan är troligen död och begraven
 • Ett ”nja” i frågan om förbud mot alkoholreklam (som ju verkar vara IOGT-NTO:s favoritfråga just nu)
 • Ingen högre alkoholskatt
 • Begränsningar i e-handeln med alkohol

Slutsatserna var baserade på vad S, MP och V hade sagt i Accents partienkät. Att V finns med beror på att artikeln lades upp innan Löfven hade talat om för V hur ointresserad han var att ha med dem i sin regering. För övrigt saknar jag ”införselkvoterna” i uppräkningen. De diskuterades ju mer inför EU-valet än vad någon alkoholpolitisk fråga har diskuterats i detta val, och det är ju Sverige – alltså regeringen – snarare än EU-parlamentarikerna som behöver driva frågan om något ska hända.

En av de bortglömda faktorerna i Accents överväganden. SD:s vågmästarställning gör att S+MP måste fundera noga på vilka andra de kan få stöd av, eftersom V inte räcker. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Frankie Fouganthin, september 2014).

Jag måste säga att jag inte är helt övertygad om att man verkligen kan dra de slutsatserna i någon av de frågorna. Anledningen är att S, MP och V inte har egen majoritet, och därför måste man fundera igenom vad det kan innebära, både vad gäller budgeten och eventuella samarbeten över blockgränsen. Några av frågorna har tydlig EU-koppling, bl.a. genom redan avkunnade domar i EU-domstolen, och EU-rättsliga överväganden om man vill gå ytterligare på förbudslinjen. Så både andra partier, externa opinioner och EU-regler måste vägas in. Det tydligaste exemplet på det sista är att Accent hävdar att både V och MP helt vill förbjuda e-handeln med alkohol. (Stämmer verkligen det vad gäller MP? Det hade faktiskt undgått mig i så fall.) Ärligt talat är sådana partiåsikter helt irrelevanta så längre som Sverige är medlem av EU eftersom Sverige inte har rätt att förbjuda distanshandeln med anledning av utslaget av Rosengrendomen.

Nåväl, jag landar i följande gissningar för kommande mandatperiod, under förutsättningen att S-MP-regeringen håller och förlitar sig lite omväxlande på V, FP och C:

 • I stort kommer nog en ”sitta still i båten”-attityd att gälla avseende alkoholpolitiken. Inga stora förändringar är att vänta de kommande fyra åren.
 • När det gäller Systembolaget kan det nog tänkas att regeringen mest kommer att vara intresserad av att de låter bli att skapa problem för regeringen, och kanske är mindre intresserade än KD av att använda Systembolaget som propagandaorgan.
 • Regeringen kommer nog inte att lägga några förslag som tillåter gårdsförsäljning. Om frågan kommer upp mer i den allmänna debatten är det kanske mest troligt att man vrider om armen på Systembolaget för att bli mer serviceorienterade mot småproducenter. Eventuellt kan man tänka sig en ny utredning för att hitta en modell för gårdsförsäljning av öl och vin (inte sprit) som inte anses utmana monopolet, men det skulle nog mest vara ett sätt att skjuta upp behovet av att göra något.
 • Det kommer inte att bli något förbud mot alkoholreklam, men möjligen något mer restriktioner kring den. Mer troligt är kanske att man försöker tillmötesgå nykterhetsrörelsen genom att öka tillsynen inom ramen för befintligt regelverk. Redan att ge Konsumentverket en heltidstjänst till på området skulle tydligen vara en stor ändring.
 • Det kan möjligen bli vissa ytterligare begränsningar i e-handeln med alkohol, men troligen inte så långtgående som det föreslås i den utredning som presenterades i somras. Anledningen till det är att vissa av förslagen lär visa sig problematiska ur EU-rättslig synpunkt, och att jag tror att den här regeringen kommer att vara försiktig på den fronten, och inte vill ha en ny konflikt med EU-kommissionen i denna fråga eller nya fall i EU-domstolen.
 • Det blir inga restriktioner avseende införselkvoterna. Regeringen kan möjligen ta upp frågan i EU men det kommer inte att leda till något. Mer troligt är kanske att de försöker få till en ökning av miniminivåerna för alkoholskatt. Det kommer endera att leda till inget, eftersom Sverige inte vill införa några maximinivåer, eller en så blygsam ökning att det saknar betydelse för gränshandeln.
 • Alkoholskatten kommer att höjas något, förmodligen redan 2015, men kanske mindre än Anders Borg ville i våras. Även om S är något skeptiska till ytterligare alkoholskattehöjning så har man ju från den rödgröna sidan kommit med ett antal rätt dyra vallöften. När det väldigt snart är dags för att sätta ihop en budget tror jag därför att man kommer att behöva titta på alla möjligheter att få ihop pengar som inte ”kostar” så mycket opinionsmässigt. Eftersom Alliansen själva föreslagit en alkoholskattehöjning långt över inflationen skulle S inte riskera någon kritik från oppositionen för just denna skattehöjning. Men höjningen kommer att handla om att få in pengar till staten, inte om ideologi för att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Jag erkänner dock villigt att detta i flera fall är rena gissningar, och att gissningarna kan behöva uppdateras när vi vet om S eller MP tar hand om Socialdepartementet och sett vilka frågor som prioriteras inom det socialpolitiska området.

För övrigt ska det bli intressant att se vad som händer med Alkoholleveransutredningen, som presenterades i juli, men som fortfarande inte tycks vara ute på remiss. Jag hittar den i alla fall inte på listan över remisser från Socialdepartementet, trots att Alkoholpolitiskt forum redan förra helgen lade upp ett inlägg där det står ”utredningen om e-handel med alkohol presenterades i somras… och är nu ute på remiss”. Efter frågan om en eventuell alkoholskattehöjning 2015, som måste klaras ut redan i budgetproppen, så kommer den vidare hanteringen av den här utredningen och dess förslag att vara den första alkoholpolitiska fråga som en ny regeringen måste ta i, alternativt bestämma sig för att inte göra något åt.

Vad händer med Alliansens alkoholpolitik?

Alliansens partiledare, även stridshingsten längst till höger inte längre tänker vara med i striden. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Frankie Fouganthin, september 2014).

Att Alliansen går i opposition lär innebära att de fyra partierna kommer att få lite mer individuellt manöverutrymme än tidigare. I nuläget bedyrar de självklart att Alliansen kommer att hålla ihop, men vi får väl se hur det går. Även om det mycket väl kan bli så att de går fram med något slags gemensamt program i valet 2018, så har jag svårt att tro att de kommer att vara så tätt sammansvetsade under hela tiden i opposition.

I många av de tunga frågorna, bl.a. ekonomi och arbetsmarknad, anses ju M ha dominerat stort under de gångna åren. I de frågorna kan det nog vara Alliansens småpartierna som får ökad möjlighet till solospel i opposition. Inom alkoholpolitiken har ju däremot frimicklarna i KD fått härja mer eller mindre fritt på Socialdepartementet i åtta långa år, med support från FP, trots att M traditionellt företräder helt andra åsikter i frågan, och även C står för en mindre förbudsorienterad linje. M har helt enkelt kastat till KD detta köttben, och klassat det som en mindre viktig fråga där de kunnat kompromissa. Om dessa restriktioner lyfts, och både M och C har visst behov att profilera sig, kanske vi får se lite annan alkoholpolitik från dem. Notera: kanske. Hoppet finns, men inget är garanterat.

När det gäller M kommer inget att hända i år, eftersom de förmodligen kör med den redan överenskomna allianslinjen. Vi får helt enkelt se vilken allmän politisk linje M kör med under sin nya partiledare, som väljs våren 2015. Fortsatta kompromisser inom Alliansen eller skärpt egen profil?

C kan däremot börja ta egna initiativ i vissa frågor redan i år, och då ligger väl framför allt frågan om gårdsförsäljning nära till hand. Det är mycket intressant att se att LRF gick ut med ett nytt utspel i frågan om gårdsförsäljning redan några dagar efter valet.

Sedan tycker jag att det tråkigaste med valresultatet från en alkoholpolitisk synvinkel var att Kristdemokraterna tyvärr klarade sig över fyraprocentsspärren, med 4,57%. I flera opinionsmätningar – om än inte de sista före valet – låg de ju under 4%. Jag rankade i och för sig både SD och V lägre än KD när jag recenserade partierna,  men det hade varit mycket skönt att slippa KD just på grund av hur det påverkat Alliansen. Då hade chansen till en ändrad alkoholpolitik från Alliansens sida, i lite mer liberal och normaleuropeisk riktning, varit större. På alkoholsidan må FP ha mycket ”förbudsliberalism” i sin historia, men just på sista tiden har de hållit en klart lägre profil än KD i dessa frågor. Vi får väl hoppas att vi blir av med dem 2018 istället. Jag gör dock ingen prognos kring detta, för hur rösterna fördelar sig mellan de borgerliga småpartierna beror rätt mycket på om någon av deras profilfrågor blir aktuella i valrörelsen, och om de kan räkna på stödröster.

Valresultatet för några alkoholpolitiska profiler

På tal om att slippa kristdemokater, personvalskryssen bjöd på en överraskning när det gäller Maria Larsson (KD), som ju har varit den minister som har haft hand om alkoholfrågorna de senaste åtta åren, som biträdande socialminister. Hon är också KD:s förste vice ordförande. Maria Larsson stod på andra plats på KD:s valsedel i Jönköpings län, bakom Stefan Attefall. Jönköping är med bred marginal är KD:s starkaste fäste. Detta var en av de valkretsar där KD tappade ett mandat, med rätt liten marginal, så det blev bara ett kvar istället för de två de fick 2010. Redan det var förstås dåliga nyheter för Maria Larsson, när hon stod på andra plats. Dessutom var det så att Andreas Carlson, en ung förmåga som suttit i riksdagen som ersättare för Stefan Attefall, med 10,48% kryssades  förbi både Stefan Attefall (9,24% av kryssen) och Maria Larsson (8,22% av kryssen). Maria Larsson blir alltså bara andra ersättare från Jönköpings län, och är därmed borta ur rikspolitiken. Hon har också sagt att hon tänker avgå som vice ordförande.

Detta innebär i sig ingen som helst ändring av KD:s alkoholpolitik, för problemet är hela partiet snarare än just Maria Larsson, men jag kan inte låta bli att tycka att det är skönt att bli av med henne efter den förda politiken. För övrigt fnissade jag till lite när jag läste IOGT-NTO:s åsikter om sin framgångsrika valkampanj, som de i och för sig inte trodde hade påverkat vilket parti folk röstat på, ”men kanske på vilken kandidat man kryssat”. Det låter ju nästan som att de har hjälpt till att skicka hem Maria Larsson till Småland? I så fall: hatten av för våra godtemplare och mer sådant, tack!

Foto Janwikifoto, 2011.

En annan som blivit av med sin riksdagsplats är Carl B. Hamilton (FP). Han är ledamot i Systembolagets styrelse, och har varit FP:s alkoholpolitiske talesman. I dessa två roller har han retat upp många vinvänner, framför allt i frågan om nätvinhandel, men även med uttalanden om hur lysande Systembolagets sortiment är, trots att detta mycket enkelt kan avfärdas som rena propagandalögner från Systembolaget själv. Många av oss blir ärligt talat extra förbannade när någon som kallar sig ”liberal” sjunger monopolets och förbudspolitikens lov, och när ett parti som påstår sig vara det mest EU-vänliga är emot den fria rörligheten inom unionen. När sedan en professor i nationalekonomi försöker hävda att monopol är bra för konsumenterna och för urvalet på ”marknaden” går det över från det över från irriterande till direkt patetiskt. Så skönt att bli av med honom, inte minst för hans debattstil. Inte heller här har han väl stått för någon egen extremlinje inom sitt parti, men i det här fallet kan man i alla fall kanske hoppas på någon mindre irriterande alkoholpolitisk talesperson. Och jag hoppas att han försvinner ur Systembolagets styrelse vid bolagsstämman till våren och inte ersätts av en annan folkpartist.

Nu var det i och för sig inte någon större nyhet att Carl B. Hamilton skulle åka ur riksdagen vid en valförlust för Alliansen. När FP i Stockholm fastställde sin valsedel i slutet av 2013 så petade de ner honom till 9:e plats, lägre än han hamnade i provvalet, för att de prioriterade föryngring (han är född 1946, men har faktiskt Barbro Westerholm, född 1933, framför sig på valsedeln). Samma valsedel används för Stockholms kommun och Stockholms län, där de fick 3+3 mandat. Carl B. Hamilton fick inte tillräckligt många personvalskryss för att det skulle göra någon skillnad, och får alltså nöja sig med att vara 3:e ersättare.

Bland övriga kan nämnas att Per Bill (M), riksdagens ende aktive vinskribent, blev omvald. Han stod på tredje plats i Uppsala län och M fick just tre mandat där.

Hur det gick för Per Ankersjö (C) i Stockholms stad är inte helt klart än, eftersom kommunfullmäktigerösterna inte är färdigräknade. Han har varit rätt synlig i debatten, trots att han alltså inte har någon riksdags- eller regeringspost. Det preliminära resultatet innebar dock att C gick framåt en aning i Stockholms stad, med oförändrade tre mandat i fullmäktige. Per Ankersjö står på första plats på C-valsedeln (samma valsedel för alla sex valkretsar) och på hittills räknade valsedlar ligger han en god bit före de andra centerpartisterna i antal kryss. Däremot blir han av med sin post som stadsmiljöborgarråd, eftersom Alliansen förlorade makten i stadshuset i Stockholm.

Annonser
Det här inlägget postades i Alkoholpolitik. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Kommentar till valresultatet och funderingar kring vilken alkoholpolitik vi kan vänta oss

 1. Ping: Söndags- och kvällsöppet på Systembolaget? – eller: har Carl B. Hamilton blivit liberal på gamla dar? | Vintomas blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s