Söndags- och kvällsöppet på Systembolaget? – eller: har Carl B. Hamilton blivit liberal på gamla dar?

Carl B. Hamilton, fotograferad av Janwikifoto, 2011. Bilden länkad från Wikimedia Commons.

Carl B. Hamilton, f.d. riksdagsman för Folkpartiet, har skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Håll Systembolaget öppet på söndagar och kvällar”. Hans rätt modesta förslag är söndagsöppet kl 11-15, och att Systembolaget på vardagar ska kunna vara öppet till kl 21, istället för som idag till kl 20. Inget förslag på utökade öppettider på lördagar syns till i artikeln.

Självfallet kom det snabbt invändningar från ett antal väntade håll i det alkoholpolitiska etablissemanget. Intressant nog även ett förtydligande från Systembolaget, där en pressekreterare meddelar att ”Förslaget är ett debattutspel från Carl B Hamilton som politiskt aktiv och inte som styrelseledamot. Frågan om söndagsöppet har inte diskuterats av Systembolagets styrelse och det är heller inte en fråga som drivs av ledningen.”

Carl B. Hamilton är nämligen långvarig styrelseledamot i Systembolagets AB, invald redan 2007 (nuvarande arvode för uppdraget är 110 000 kr per år), och tidigare alkoholpolitisk talesman för FP. Han åkte ur riksdagen i valet september 2014, vilket jag kommenterade då.

Om Carl B. Hamilton tycker som han skriver, och värnar om kundernas bekvämlighet, kunde han ju börja med att i sin roll som styrelseledamot för Systembolaget AB verka för att bolaget utökar sina öppettider inom ramen för nuvarande riksdagsbeslut! Han har alltså redan haft åtta år på sig att ta upp frågan i styrelsen. Det är ju ytterst få butiker som har öppet till kl. 20 på vardagar, utan kl. 19 är ju det vanligaste i större butiker. Många butiker, även butiker i tättbefolkade områden, stänger också kl. 18 flera dagar i veckan, när matbutikerna runtomkring har öppet tre-fyra timmar längre.

Carl B. anger också att ramen för öppettiderna är kl 9-20 på vardagar. Jag blev mycket förvånad över att se att det skulle vara tillåtet att öppna redan kl. 9 (och har inte hunnit gräva i de gamla riksdagsbesluten för att kolla om det stämmer), för det finns väl inte en enda butik som öppnar före kl. 10?

Riktigt intressant blir det när man läser motivet för hans förslag: ”Att ge perfekt service till nyktra vuxna bör vara statens inställning till medborgare som handlar på Systembolaget. På den punkten finns mer att göra. … Styrande för antalet och spridningen av butiker, liksom öppettider, bör vara de nyktra vuxna kundernas bekvämlighet och önskemål – aldrig en kvardröjande inställning att kunder ska tuktas till mindre onykterhet.”

Eftersom detta förslag är nya från hans sida, får formuleringarna väl anses lite avslöjande av vad som idag inte står i centrum för svensk alkoholpolitik eller för det sätt som Systembolaget sköts.

Har då denne gamle folkpartist blivit liberal på riktigt på äldre dar, kan man undra? Nej, inte riktigt. Det tycks inte i första hand vara liberal klarsyn eller ideologisk omvändning som ligger bakom det försiktiga förslaget om en liberalisering av öppettiderna, utan en pragmatisk anpassning för att behålla acceptansen för det statliga monopolet: ”Skälen till en strategisk inriktning på nyktra vuxna kunders bekvämlighet och service är att det är denna grupps opinionsmässiga stöd och röster i allmänna val, som avgör alkoholmonopolets och den restriktiva alkoholpolitikens acceptans och framtid.” Man skulle alltså kunna säga att denne folkpartist förordar en mycket försiktig dos av liberalism för att göra det möjligt att upprätthålla detaljhandelssocialismen inom alkoholpolitiken. 🙂

Därutöver lyckas Carl B. inte heller komma ett förslag som är konsekvent med hans egna resonemang. Han skriver nämligen ”I de köpcentra och stadskärnor där Systembolaget ligger har dock livsmedelsaffärer ofta öppet till kl 22, alla dagar, det vill säga längre än Systembolaget. Ska det vara bekvämt för nyktra vuxna medborgare ska de kunna handla på Systembolaget när de köper sin mat.” Men hans eget förslag sträcker sig alltså inte längre än till 21 på vardagar och 15 på lördagar och söndagar.

En som däremot är konsekvent i sin kommentar till Carl B. Hamilton är Per Gudmundson i SvD, som i en ledare skriver att Systembolagets monopol bör skrotas helt och hållet. Då kan man formulera om Carl B:s syn på bekvämlighet till: ska det vara bekvämt för nyktra vuxna medborgare ska de kunna handla öl och vin där de köper sin mat. Alltså inte bara ”när”.

Historiskt perspektiv på Systembolagets öppethållande

Den här typen av diskussioner förtjänar att sättas in i ett längre historiskt perspektiv, och ställas bredvid andra alkoholpolitiska regleringar. Många minns nog att Systembolaget tidigare var lördagsstängt, men ännu tidigare höll monopolet faktiskt öppet på lördagar, vilket verkar vara mer bortglömt i debatten. Lördagsstängningen infördes 1982, under socialminister Karin Söder (C), och gällde ända fram till juni 2001. 7 juli 2001 var den första öppna lördagen.

Såvitt jag kunnat förstå är det först från lördagsstängningen 1982 som det funnits en tydlig alkoholpolitisk ambition att de statliga monopolbutikerna ska ha sämre öppettider än övrig handel. Fram till 1982 hade Systembolaget inte särskilt mycket sämre öppettider än många övriga butiker, för på den tiden var öppettider inte lika generösa som de varit senare, framför allt från 90-talet. När Systembolaget 19 år senare återgick till lördagsöppet, hade det alltså hänt en hel del med öppettiderna inom detaljhandeln, samtidigt som arbetstider och många andra vanor också blivit mindre enhetliga. 2001 var alltså ett begränsat lördagsöppet inte längre särskilt imponerande jämfört med t.ex. livsmedelsbutikers öppettider.

Även om lördagsstängningen blev en (väl lång) historisk parantes, har tanken om att hålla sämre öppettider hos Systembolaget än hos övrig handel tyvärr fortsätt att finnas kvar hos politiker, byråkrater och nykterister. Jag är rätt övertygad om att det var en del historiska tillfälligheter som fick detta synsätt att få fäste, vilket tydligare syns om man tittar på de olika vågor av lättnad och skärpning av den i grunden ”restriktiva” svenska alkoholpolitiken.

En viss liberalisering skedde under andra halvan av 1960-talet. Mellanölet infördes 1 oktober 1965, och kunde då säljas i livsmedelsbutiker med en åldersgräns på 16 år. Ölet fick dock inte säljas efter kl. 20 eller på söndagar. Vid denna tid var åldersgränsen på Systembolaget 21 år, och 1969 sänktes den till 20 år. Rösträttsåldern hade några år tidigare, 1965, sänkts från 21 till 20, så detta kunde ses som en naturlig anpassning till en sänkt myndighetsålder. 1967-68 genomfördes faktiskt försök med starkölsförsäljning i livsmedelsbutiker i några svenska län!

På 70-talet hade uppenbarligen vindarna vänt. 1 april 1970 höjdes åldersgränsen för mellanöl från 16 till 18 år, först genom en frivillig överenskommelse med handeln, och från 1972 i lag. Sänkningen av rösträttsåldern från 20 till 18 år, som genomfördes 1974, medförde aldrig någon sänkning av åldersgränsen för inköp på Systembolaget, inte ens för öl eller vin. 1 juli 1977 förbjöds mellanölet. 1978 infördes i princip ett totalförbud för reklam för alkoholhaltiga drycker på nivån starköl och uppåt, och med hårda restriktioner för folkölsreklam. Och 1982 kom alltså lördagsstängningen, som den sista större åtgärden under denna period av mer regleringar och förbud.

Att politiska beslut av alla de slag påverkas av tidsandan är rätt givet. I det fallet lördagsstängningen undrar jag om det inte var en kombination av nykterhetsrörelsens starka grepp över politiken (på denna tid var en stor del av de svenska riksdagsledamöterna organiserade nykterister), och tron på statliga regleringar under 70-talets så kallade vänstervåg. Sett på detta sätt var lördagsstängningen 1982 snarare en sen effekt av 70-talsandan än ett typiskt 80-talsfenomen, där personlig frihet och avregleringar successivt kom fram som vanligare synsätt inom den politiska debatten. Jag har ärligt talat svårt att tro att lördagsstängningen hade kunnat genomföras i slutet av 1980-talet, om lördagsöppna systembutiker hade funnits kvar fram tills dess.

Det där med personlig frihet och avregleringar ledde inte till någon ändring inom svensk alkoholpolitik i form av större synliga beslut under resten av 80-talet eller början av 90-talet. Däremot satte nog den mer liberala tidsandan stopp för ytterligare förbud och restriktioner efter att alla beslut under perioden 1970-1982 gått i den riktning. Något som dock började hända redan under 1980-talet var en ökning av antalet ställen med tillstånd att servera alkohol, en utveckling som fortsatte under 1990-talet, samtidigt som synsättet på öppettider blev klart mer liberalt. När det gäller krogar alltså, inte de statliga butikerna.

Det var först vid Sveriges EU-inträde 1995 som utvecklingen vände i lite mer liberal riktning i form av successivt ökad resandeinförsel (den specialintresserade kan läsa det här inlägget) och avskaffade monopol för tillverkning, import och partihandel. Detta skedde då för att Sveriges regler stred mot EU:s fria rörlighet av varor, och egentligen inte för att de svenska politikerna verkligen ville ändra regelverket.

Några år senare kom alltså beslutet om lördagsöppet, ungefär samtidigt som beslutet om att avskaffa de kvarvarande svenska reglerna kring resandeinförsel (efter att EU-kommissionen hotade att dra Sverige inför domstol). Det kanske framstod som något som inte var så konstigt, eftersom landet inte gått under trots EU-inträdet. Beslutet om lördagsöppet föregicks dock av flera års debatt och försöksverksamhet år 2000 i några län, så det var inte okontroversiellt.

Det förvånar nog en del att höra att en del regler inom svensk alkohollagstiftning faktiskt var mer liberala 1965-1976 än de är idag – jag syftar då på mellanölsförsäljningen i vanliga butiker och reklamregleringen. Ska man hitta en tid när alla regler för konsumenter (men inte för annonsörer) var entydigt hårdare än idag, måste vi alltså gå tillbaka till 1964!

Annonser
Det här inlägget postades i Alkoholpolitik och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Söndags- och kvällsöppet på Systembolaget? – eller: har Carl B. Hamilton blivit liberal på gamla dar?

 1. ASi skriver:

  Hmm, det verkar ju mer vara ett fall av röstfiske än en del av en konsekvent hållning. I välbärgade stockholmsförorter tror jag för övrigt att vodkabilen är det största problemet. Själv oroar jag mig för att det blir dyrare om öppettiderna förlängs, men det kanske är försumbart.

  • vintomas skriver:

   Tja, det verkar tidigt att börja att fiska efter FP-röster inför 2018 års val redan nu, men CBH kanske vet något om DÖ som vi inte andra vet? 🙂 Kanske mer troligt att han saknar att vara med i debatten.

   Vad jag missade att skriva, är att senare tider nog skulle göra Systembolagets hemleveranser (som bara genomförs på öppettider) lite mer attraktiva. Jag betvivlar att de skulle ha något egentligt behov av att höja sina marginaler för att hålla butikerna öppna lite längre, och detta oavsett om omsättningen ökar (= SB tar marknad av alternativa inköpskanaler) eller omsättningen blir densamma (= inköpen sprids ut mer över tiden). Systembolagets vinst brukar ligga lite över det statliga avkastningskravet och de lägger en del pengar på sådant de inte uttryckligen har i uppdrag att göra, så det finns nog lite marginal att ta av.

   • ASi skriver:

    FP har ju under Björklund blivit ett framstående regelparti, och det är väl dags att börja ändra på den bilden… För övrigt så är väl redan nu öppettiderna Systembolagets stora fördel mot näthandeln. För mig är det svårt att lova att vara hemma en viss kväll en tid framåt.
    ASi

 2. vintomas skriver:

  Jag har gjort på samma sätt när det gäller valet mellan SB-köp i butik och med SB-hemleverans, d.v.s. jag har aldrig valt hemleverans. Men en av anledningarna att väldigt få har valt hemleverans från SB påstås väl vara de lite begränsade leverans-tidsfönstren. Med några av hemleveransfirmorna som nätvinhandeln använder kan man efter beställningen välja en ny leveransslot om den först valda inte passar, och det förekommer att deras sluttid ligger senare än SB-tiderna.

 3. Ping: Folkpartiet blir mer liberala! Nu nära riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning | Vintomas blogg

 4. Ping: Intressant om politiska uppfattningar och alkoholvanor | Vintomas blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s