Bar-sur-Aubois

Diagram Bar-sur-Aubois 201603Nyckelfakta

Ligger i delregionen: Côte des Bar
Vingårdar och druvsorter: 2385,3 ha, varav 80,4% Pinot Noir, 11,6% Chardonnay, 7,4% Pinot Meunier och 0,6% övrigt, till stor del Pinot Blanc.
Byar och klassificering: 30 st, alla ”autre cru”.

Byar i Bar-sur-Aubois

 • Ailleville: 39,4 ha (9% Ch/5% PM/86% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Arconville: 59,1 ha (10% Ch/1% PM/88% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Argançon: 43,8 ha (3% Ch/4% PM/93% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Arrentières: 136,8 ha (12% Ch/7% PM/80% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Arsonval: 25,6 ha (27% Ch/2% PM/71% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Bar-sur-Aube: 94,7 ha (9% Ch/9% PM/82% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Baroville: 221,0 ha (10% Ch/1% PM/88% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Bergères: 95,3 ha (12% Ch/4% PM/84% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Bligny: 155,0 ha (15% Ch/3% PM/82% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Champignol-lez-Mondeville: 142,4 ha (8% Ch/1% PM/91% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Colombé-la-Fosse: 108,6 ha (15% Ch/23% PM/62% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Colombé-le-Sec: 145,8 ha (17% Ch/12% PM/70% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Colombey-les-Deux-Églises: 41,4 ha (11% Ch/4% PM/85% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Couvignon: 110,2 ha (11% Ch/4% PM/85% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Dolancourt: 28,8 ha (14% Ch/0% PM/86% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Engente: 19,7 ha (3% Ch/6% PM/91% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Fontaine: 49,4 ha (8% Ch/14% PM/78% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Fravaux: 15,7 ha (1% Ch/4% PM/94% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Jaucourt: 21,5 ha (20% Ch/10% PM/70% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Lignol-le-Château: 45,6 ha (5% Ch/6% PM/89% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Meurville: 165.0 ha (14% Ch/6% PM/78% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Montier-en-l’Isle: 59,8 ha (13% Ch/11% PM/77% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Proverville: 24,9 ha (8% Ch/4% PM/88% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Rizaucourt-Buchey: 36,5 ha (9% Ch/9% PM/82% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Rouvres-les-Vignes: 101,1 ha (10% Ch/13% PM/77% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Saulcy: 26,9 ha (10% Ch/16% PM/74% PN/1% Övr), autre cru (80%)
 • Spoy: 71,7 ha (7% Ch/6% PM/87% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Trannes: 8,1 ha (20% Ch/35% PM/46% PN/0% Övr), autre cru (80%)
 • Urville: 188,3 ha (14% Ch/8% PM/76% PN/2% Övr), autre cru (80%)
 • Voigny: 103,2 ha (11% Ch/18% PM/71% PN/1% Övr), autre cru (80%)

Karta


Google-kartvy med byarna i Bar-sur-Aubois markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannområden

Åt sydväst: Barséquanais

Beskrivning

Karta över Côte des Bar, d.v.s. både Bar-sur-Aubois och Barséquanais. Bilden länkad från Wikimedia Commons (skapad av DalGobboM, 2015).

Bar-sur-Aubois är ett av två områden som utgör delregionen Côte des Bar, som är den sydligast delen av vinregionen Champagne. Namnet Bar-sur-Aubois syftar på Bar-sur-Aube, som är centralort i området. Området ligger längs floden Aube och ett antal av dess mindre biflöden.

Det andra området i Côte des Bar är Barséquanais som ligger runt staden Bar-sur-Seine och biflöden till floden Seine. En enkel tumregel för skilja på Bar-sur-Aubois och Barséquanais är att motorvägen A5 utgör en gräns; Barséquanais ligger söder om A5 och Bar-sur-Aubois norr om A5.

Det är inte så vanligt att se hänvisningar till Bar-sur-Aubois, som också kan skrivas Barsuraubois, utan oftast hänvisar man till delregionen Côte des Bar som helhet. Jag har dock valt att följa den uppdelning som Union de Maisons de Champagne (UMC) gör, där vinregionen Champagne delas i 17 områden (”terroirs”) som sedan grupperas i fyra delregioner (”regions”). Côte des Bar är alltså en av fyra delregioner och Bar-sur-Aubois och Barséquanais är två av de 17 områdena.

Huvuddelen av Bar-sur-Aubois ligger i departementet Aube, som har Troyes som departementshuvudstad. Två av byarna, Colombey-les-Deux-Églises och Rizaucourt-Buchey, ligger i departementet Haute-Marne. Områdena runt Reims och Épernay ligger i departementet Marne. Ibland används ”Aube” som en synonym till Côte des Bar. Detta är alltså inte helt korrekt eftersom Bar-sur-Aubois sträcker sig över gränsen in i Haute-Marne. Dessutom utgör Aube-byn Montgueux, nära Troyes, ett eget område, och byn Villenauxe-la-Grande ingår i området Sézannais. (Båda byarna ligger i Aube.) Appellationen Champagne expanderade in i Haute-Marne 1973, så före dess låg hela Côte des Bar inom Aubes gränser.

Bar-sur-Aubois innehåller den östligaste av alla byar i vinregionen Champagne, Colombey-les-Deux-Églises.

Floden Aube i Bar-sur-Aube. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Efbé, 2007).

Champagnestilen i Côte des Bar och Bar-sur-Aubois

Hela Côte des Bar är tydligt Pinot Noir-dominerat. Champagnerna brukar beskrivas som fruktiga och lite ”mjukare” än de från Montagne de Reims, och de brukar utvecklas lite snabbare. Det finns dock småproducenter som gör champagner i en klart stram och syradominerad stil.

Man kan notera att jordmånen har tydliga likheter med den i Chablis, med en blandning av kalk och lera. Dock är traditionen här Pinot Noir snarare än Chardonnay, förmodligen för att Chablis är den nordligaste delen av Bourgogne medan Côte des Bar är den sydligaste delen av Champagne, och en något lägre druvmognad krävs för att göra mousserande viner än stilla viner, genom att lite alkohol (ca 1,2% om man går till fullt övertryck om 6 atm) tillförs vid den andra jäsningen.

Klassificering som ”autre cru”

Alla byar i Côte des Bar hade 80% på den numera avskaffade échelle des crus, den lägsta siffran som utnyttjades eftersom byarna låg på 80%-100%. Detta innebär att alla byar är ”autres crus”, den informella beteckningen för de byar som inte är grand cru (100%) eller premier cru (90%-99%). Denna ”skönstaxering” av hela södra delen av Champagne kan möjligen motiveras av att vingårdarna i så gott som alla byar är mer utspridda och heterogena i lutning än byarna längs Montagne de Reims och i Côte des Blancs, i kombination med mindre kritdominerad jordmån och det faktum att det var byarna som helhet snarare än de enskilda vingårdarna som klassificerades. I praktiken är den dock vara ett historiskt arv från den tid då vingårdarna i Aube inkluderades ”på nåder” som en sekundär zon.

Autre cru-klassificeringen innebär verkligen inte att det saknas bra vingårdar i Bar-sur-Aubois! Inte minst finns rätt mycket sydsluttande vingårdar där Pinot Noir har bra förutsättningar att mogna.

De flesta större champagneproducenter finns i Marne, så historiskt har en stor del av druvorna från Aube och Côte des Bar skickats norrut (i form av druvmust) till de stora husen i Reims-Épernay-trakten för att ingå i deras champagner. En tydlig trend under hela 2000-talet är dock att nya småproducenter av hög kvalitet dyker upp även här.

Framtida expansionsplaner för området

I den föreslagna expansionen av vinregionen/appellationen Champagne med 40 nya byar (utöver existerande 319 kommuner, samtidigt som två tas bort) ligger tre av byarna i detta område: Bossancourt, Champcourt och Harricourt. Dessa byar expanderar området åt nordväst respektive öster, och Champcourt kommer att ta över som den östligaste byn i appellationen. Dock är varken Champcourt eller Harricourt egna kommuner, utan småbyar inom Colombey-les-Deux-Églises som redan ingår i Bar-sur-Aubois. Min tolkning är därför att förslaget är 38 nya kommuner, men att nya områden inom den utsträckta kommunen Colombey-les-Deux-Églises kommer att ha vingårdar framöver.

Vingårdar i Champignol-lez-Mondeville med själva byn i förgrunden. Fotot är taget från söder om byn. Bilden är länkad från Wikimedia Commons (foto Pascal Lux, 2010).

Vingårdar

Aktuell vingårdsareal i Bar-sur-Aubois (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 2385,3 ha, fördelat på 707 vingårdsägare (exploitants) i de 30 byarna. Fördelningen på druvsorter är 1916,8 ha Pinot Noir (80,4%), 277,2 ha Chardonnay (11,6%), 176,7 ha Pinot Meunier (7,4%) och 14,6 ha övrigt (0,6%). Kategorin ”övrigt” utgörs mestadels av Pinot Blanc.

I samtliga byar är Pinot Noir den vanligaste druvsorten. I 28 av 30 byar ligger andelen Pinot Noir på 70,0% till 93,6%, och två byar avviker nedåt: Trannes med 45,7% och Colombé-la-Fosse med 61,9%. Dessa två byar har också den högsta andelen Pinot Meunier, 34,6% respektive 22,7%. Högsta andelen Chardonnay finns i Arsonval med 27,3%, följt av Trannes med 19,8% och Jaucourt med 19,5%. Andelen övrigt, d.v.s. mestadels Pinot Blanc, är som högst i Urville med 2,2%.

Länkar

© Tomas Eriksson 2016, senaste uppdatering 2017-02-27

Annons