Terroir de Condé

Nyckelfakta

Ligger i: Vallée de la Marne
Vingårdar och druvsorter: 732,0 ha, varav 68,6% Pinot Meunier, 18,6% Pinot Noir och 12,8% Chardonnay.
Byar och klassificering: 4 st, samtliga ”autre cru”.
Känt för: Pinot Meunier.

Byar i Terroir de Condé

Byar som tidigare räknades till området

  • Celles-lès-Condé: 40,5 ha (10% Ch / 60% PM / 30% PN), autre cru (83%)
  • Connigis: 53,9 ha (6% Ch / 53% PM / 40% PN), autre cru (83%)
  • Courthiézy: 37,2 ha (3% Ch / 80% PM / 17% PN), autre cru (83%)
  • Monthurel: 38,5 ha (9% Ch / 53% PM / 38% PN), autre cru (83%)
  • Reuilly-Sauvigny: 3,0 ha (0% Ch / 93% PM / 7% PN), autre cru (83%)
  • Saint-Agnan: 68,8 ha (21% Ch / 58% PM / 21% PN), autre cru (83%)

Kartor


Google-kartvy med byarna i Terroir de Condé markerade, samt vissa omgivande byar i vitt, inklusive de byar som tidigare räknades till området.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannområden

Åt öster/nordost (högra sidan av Marne): Vallée de la Marne Rive Droite
Åt öster/sydost (vänstra sidan av Marne): Vallée de la Marne Rive Gauche
Åt väster: Vallée de la Marne Ouest

Beskrivning

Terroir de Condé är ett av 17 områden (”terroirs”) som vinregionen Champagne delas upp i, åtminstone i den uppdelning som görs av Union de Maisons de Champagne (UMC). Dessa 17 områden grupperas sedan i fyra delregioner, där Vallée de la Marne är en.

Terroir de Condé utgörs av några byar längst österut i departementet Aisne, nära gränsen mot departementet Marne. De ligger inklämda mellan å ena sidan Vallée de la Marne Rive Gauche och Vallée de la Marne Rive Droite, båda i departementet Marne till öster, och å andra sidan Vallée de la Marne Ouest till väster, som omfattar resten av byarna i Aisne och fortsätter till vinregionens västra utkanter i gränstrakterna mellan Aisne och Seine-et-Marne.

Namnet Terroir de Condé kommer från orten Condé-en-Brie som ligger vid vattendraget Le Surmelin. Flera champagneproducerande byar ligger längs Le Surmelins dalgång. Nedströms rinner detta vattendrag ut i Marne vid Mézy-Moulins.

Med UMC:s nuvarande indelning (från ca 2017) ingår enbart fyra byar i Terroir de Condé, tre vid Marnefloden (Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne) och en (Baulne-en-Brie) i Le Surmelins dalgång. Mellan Baulne-en-Brie och de övriga tre ligger flera andra champagneproducerande byar, som UMC numera räknar till Vallée de la Marne Ouest. Om jag ska vara ärlig, kan jag inte riktigt se någon geografisk logik i den nuvarande indelningen med detta lilla antal byar. Den tidigare indelningen förklaras nedan.

I Terroir de Condé finns inga grand cru- eller premier cru-byar, utan alla byar är ”autres crus”.

I Terroir de Condé dominerar Pinot Meunier tydligt, i likhet med huvuddelen av Vallée de la Marne.

Vingårdar i Passy-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Jpduburcq, 2007).

Tidigare geografisk indelning

Före UMC:s nuvarande indelning (från ca 2017) räknades fler byar till Terroir de Condé med ett tydligare fokus på Le Surmelins dalgång och därmed trakten av Condé-en-Brie.

2015 räknades nio byar till området, dels några längs Le Surmelin och en av dess biflöden, och dels några längs Marnefloden, rakt norr om Condé-en-Brie och byarna längs Le Surmelin. Åtta av byarna låg i departementet Aisne och en (Courthiézy) i Marne. Övre delen av Le Surmelins dalgång räknades dock till Vallée de la Marne Rive Gauche även på.

Ändringen ca 2017 innebar att områdesgränserna justerades så att de sammanföll med departementsgränserna. På vänstra stranden av Marnefloden ligger nu alla Marne-byar i Vallée de la Marne Rive Gauche och alla Aisne-byar endera i Vallée de la Marne Ouest eller i Terroir de Condé. Detta innebar att sex byar försvann från Terroir de Condé och en (Baulne-en-Brie) tillkom. Så långt är uppdelningen förståelig. Det jag däremot inte riktigt kan begripa är varför huvuddelen av byarna i närheten av Condé-en-Brie räknas till Vallée de la Marne Ouest snarare än till Terroir de Condé.

Le Surmelins dalgång. I fjärran syns vingårdar. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Jpduburcq, 2008).

Vingårdar

Aktuell vingårdsareal i Terroir de Condé (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 732,0 ha, fördelat på 526 vingårdsägare (exploitants) i de 4 byarna. Fördelningen på druvsorter är 501,8 ha Pinot Meunier (68,6%), 136,5 ha Pinot Noir (18,6%) och 93,7 ha Chardonnay (12,8%).

Länkar

© Tomas Eriksson 2018, senaste uppdatering 2018-09-21

Annons