Val du Petit Morin

Diagram Val du Petit Morin 201511Nyckelfakta för Val du Petit Morin

Ligger i delregionen: Côte des Blancs
Vingårdar och druvsorter: 903,5 ha, varav 46,9% Pinot Meunier, 40,5% Chardonnay och 12,6% Pinot Noir.
Byar och klassificering: 18 st, varav 1 premier cru och 17 ”autre cru”.

Byar i Val du Petit Morin

 • Baye: 50,0 ha (3% Ch / 81% PM / 15% PN), autre cru (85%)
 • Beaunay: 40,4 ha (32% Ch / 57% PM / 10% PN), autre cru (85%)
 • Bergères-sous-Montmirail: 41,9 ha (10% Ch / 59% PM / 31% PN), autre cru (82%)
 • Broussy-le-Grand: 8,1 ha (73% Ch / 27% PM / 0% PN), autre cru (84%)
 • Coizard-Joches: 32,1 ha (54% Ch / 44% PM / 2% PN), autre cru (85%)
 • Congy: 78,4 ha (28% Ch / 50% PM / 22% PN), autre cru (85%)
 • Courjeonnet: 19,7 ha (59% Ch / 40% PM / 1% PN), autre cru (85%)
 • Étoges: 91,2 ha (39% Ch / 45% PM / 15% PN), autre cru (85%)
 • Étréchy: 9,6 ha (100% Ch / 0% PM / 0% PN), premier cru (90%)
 • Fèrebrianges: 115,7 ha (44% Ch / 43% PM / 13% PN), autre cru (85%)
 • Givry-lès-Loisy: 26,1 ha (20% Ch / 62% PM / 18% PN), autre cru (85%)
 • Loisy-en-Brie: 71,3 ha (32% Ch / 59% PM / 9% PN), autre cru (85%)
 • Mondement-Montgivroux: 6,7 ha (13% Ch / 57% PM / 30% PN), autre cru (84%)
 • Oyes: 115,7 ha (20% Ch / 56% PM / 23% PN), autre cru (85%)
 • Soulières: 32,6 ha (83% Ch / 15% PM / 2% PN), autre cru (85%)
 • Talus-Saint-Prix: 40,4 ha (5% Ch / 69% PM / 26% PN), autre cru (85%)
 • Vert-Toulon: 99,3 ha (44% Ch / 43% PM / 13% PN), autre cru (85%)
 • Villevenard: 122,9 ha (37% Ch / 53% PM / 10% PN), autre cru (85%)

Karta


Google-kartvy med byarna i Val du Petit Morin markerade. Premier cru-byn i gult och övriga byar i orange.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannområden

Åt nordost: Côte des Blancs
Åt söder: Sézannais

Beskrivning

Petit Morin vid Le Thoult-Trosnay. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2014).

Namnet Val du Petit Morin kommer från floden Petit Morin, som rinner upp i kommunen Val-des-Marais, som i Champagnesammanhang räknas till området Côte des Blancs. Petit Morin rinner sedan västerut och rinner ut i Marne vid Condetz i kommunen La Ferté-sous-Jouarre (i departementet Seine-et-Marne), strax väster om den västligaste byn i vinregionen Champagne. Det är bara längs den östra delen av Petit Morins förlopp som det finns champagneproducerande byar.

Autokrom-avbildning av Marais de Saint-Gond av Jules Gervais-Courtellemont från september 1914. Bilden länkad från Wikimedia Commons.

Eftersom Petit Morin rinner upp i och flyter genom lågt liggande och flackt land, finns det en hel del små sjöar och sankmark längs flodens lopp. Sankmarken kallas Marais de Saint-Gond (Saint-Gond-träsken), och är gynnsam för vissa djurarter men har historiskt varit ogynnsam för invaderande arméer på grund av att området är svårforcerat. 1814 nådde Napleons armé vissa framgångar mot ryssar och preussare i området. I september 1914, i samband med det första Marneslaget under första världskriget, stoppades den tyska linjen i detta område och tvingades sedan tillbaka.

Alltför fuktig och sank mark är inte gynnsam för vinodling, så i Val du Petit Morin hittar man inte några vingårdar direkt vid Petit Morin, utan vid milda sluttningar en bit från floden. Dessa ligger ofta i nära anslutning till mindre biflöden till Petit Morin.

I den uppdelning av appellationen Champagne som görs av Union de Maisons de Champagne (UMC) är Val du Petit Morin ett av 17 områden (”terroirs”). Dessa 17 områden grupperas sedan i fyra delregioner (”regions”), där Côte des Blancs är en. Något förvirrande finns det också ett område som heter Côte des Blancs (samma namn som delregionen), som ligger nordost om Val du Petit Morin.

Geografiskt utgör Val du Petit Morin en fortsättning av området Côte des Blancs mot sydväst, men i Val du Petit Morin är Pinot Meunier totalt sett vanligare än Chardonnay, som dominerar helt i Côte des Blancs. Även i Sézanne, åt söder, är Chardonnay den vanligaste druvsorten. Fyra av de fem Chardonnay-dominerade byarna i Val du Petit Morin ligger i östra delen av området, rätt nära Côte des Blancs. Den enda premier cru-byn, Étréchy, är en av dessa.

Rätt typisk landskapsbild i Val du Petit Morin på de ställen där det inte finns kontinuerliga vingårdar. (Strax höger om mitten, rakt framför den stora byggnaden, finns en grön yta som är en vingård, även om detta inte är uppenbart sett från detta avstånd.) Byn i fjärran är Mondement-Montgivroux, här sedd från ungefär nordost, och Monument national de la victoire de la Marne kan skönjas i byn. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Wernervc, 2015).

Champagnestilen i Val du Petit Morin

Det är inte så vanligt att hitta tydliga beskrivningar av vinstilen i Val du Petit Morin. En uppgift jag har sett är att norra delen – norr om Petit Morin – ska ge mer eleganta och mineraliska viner, medan de från södra delen är kraftigare. Druvsammansättningen hos byarna skiljer sig dock snarare i öst-västlig ledd än i nord-sydlig ledd, med mer Chardonnay i öster och mer Pinot Meunier i väster.

Framtida expansionsplaner för området

I den föreslagna expansionen av vinregionen/appellationen Champagne med 40 nya kommuner (utöver existerande 319, samtidigt som två tas bort) ligger fyra av kommunerna i detta område: Boissy-le-Repos, Le Thoult-Trosnay, Marchais-en-Brie och Montmirail. De utökar den västra delen av området, och ligger alla runt Bèrgeres-sous-Montmiral, som i nuläget är en ”ensam satellitby” i områdets västra utkant. Genom att Marchais-en-Brie inkluderas expanderas området över departementsgränsen till Aisne.

Vingårdar i Oyes, vid bykyrkan Église Saint-Genest. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Martpan, 2012).

Vingårdar

Aktuell vingårdsareal i Val du Petit Morin (läge ca 2013 enligt siffror från CIVC) är 903,5 ha, fördelat på 646 vingårdsägare (exploitants) i de 18 byarna. Fördelningen på druvsorter är 423,4 ha Pinot Meunier (46,9%), 365,6 ha Chardonnay (40,5%), 113,8 ha Pinot Noir (12,6%) och 0,7 ha övrigt (0,08%).

Fem av de 18 byarna har över 50% Chardonnay och tio av dem har minst 50% Pinot Meunier.

Château d’Étoges, det pampigaste slottet i området. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto W.Mechelke, 2011)

Länkar

© Tomas Eriksson 2015, senaste uppdatering 2017-03-21

Annons