Vitryat

diagram-vitryat-201701Nyckelfakta för Vitryat

Ligger i delregionen: Côte des Blancs
Vingårdar och druvsorter: 458,4 ha, varav 97,5% Chardonnay, 1,3% Pinot Noir och 1,2% Pinot Meunier.
Byar och klassificering: 15 st, samtliga ”autre cru”.
Känt för: Chardonnay
Kallas även: Coteaux Vitryats

Byar i Vitryat

 • Bassu: 35,9 ha (97% Ch/2% PM/1% PN/0% Övr), autre cru (85%)
 • Bassuet: 90,3 ha (96% Ch/3% PM/1% PN/0% Övr), autre cru (85%)
 • Changy: 12,4 ha (100% Ch/0% PM/0% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Couvrot: 21,8 ha (97% Ch/2% PM/1% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Glannes: 19,3 ha (97% Ch/0% PM/3% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Lisse-en-Champagne: 31,4 ha (99% Ch/0% PM/1% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Loisy-sur-Marne: 5,8 ha (100% Ch/0% PM/0% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Merlaut: 6,7 ha (100% Ch/0% PM/0% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Saint-Amand-sur-Fion: 12,3 ha (100% Ch/0% PM/0% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Saint-Lumier-en-Champagne: 32,1 ha (97% Ch/0% PM/3% PN/0% Övr), autre cru (85%)
 • Val-de-Vière: 31,5 ha (98% Ch/0% PM/2% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Vanault-le-Châtel: 33,9 ha (99% Ch/0% PM/0% PN/1% Övr), autre cru (84%)
 • Vavray-le-Grand: 45,2 ha (99% Ch/0% PM/1% PN/0% Övr), autre cru (84%)
 • Vavray-le-Petit: 18,0 ha (99% Ch/0% PM/0% PN/1% Övr), autre cru (84%)
 • Vitry-en-Perthois: 61,8 ha (95% Ch/2% PM/3% PN/0% Övr), autre cru (85%)

Karta


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannområden

Vitryat ligger isolerat från övriga områden inom delregionen Côte des Blancs; till väster återfinns områdena Côte des Blancs, Val du Petit Morin och Sézannais.

Beskrivning

Namnet Vitryat kommer från småstaden Vitry-le-François, som ligger i området men som själv inte har några vingårdar inom kommungränsen. De flesta champagneproducerande byar i området ligger nordost om Vitry-le-François. Området är relativt flackt, men med en del milda kullar i landskapet. Namnet Coteaux Vitryats, alltså ”Vitryats kullar”, förekommer också.

I den uppdelning av appellationen Champagne som görs av Union de Maisons de Champagne (UMC) är Vitryat ett av 17 områden (”terroirs”). Dessa 17 områden grupperas sedan i fyra delregioner (”regions”), där Côte des Blancs är en. Något förvirrande finns det också ett område som heter Côte des Blancs (samma namn som delregionen), som ligger västnordväst om Vitryat.

Geografiskt ligger Vitryat isolerat från resten av delregionen Côte des Blancs, drygt 40 km längre österut. Chardonnay dominerar helt i Vitryat.

Jordmånen är i huvudsak krita med varierande inslag av märgel. Det rör sig huvudsakligen om turonkrita, med vit krita på sluttningarnas övre del (med 70% coccoliter och kalksten) och mer märgel på nedre delen av sluttningarna.

Champagnestilen i Vitryat

Vitryat uppges ge Chardonnay med bra tyngd, som domineras av citrusfrukter och har inslag av tropisk frukt. Den beskrivningen motsvarar också vad man brukar säga om Sézannais.

Framtida expansionsplaner för området

I den föreslagna expansionen av vinregionen/appellationen Champagne med 40 nya kommuner (utöver existerande 319, samtidigt som 2 tas bort) ligger fem av kommunerna i detta område: Blacy, Bussy-le-Repos, Courdemanges, Huiron, Soulanges. Tre av dem (Blacy, Huiron och Courdemanges) expanderar området väster om Vitry-le-François, norr och söder om Glannes. Bussy-le-Repos expanderar området åt nordost och Soulanges expanderar det åt norr, nedströms längs Marne.

Historik

Vinodling i Vitryat-området har en lång historia, och jämfört med dagens situation var den mycket mer omfattande och utbredd fram till 1800-talet. Markregistren 1790-1791 visar på 3186 hektar vinodlingar, spridda på 47 kommuner med mer än 9 ha. Den största ytan stod då Vitry-en-Perthois för, med 587 ha, och övriga kommuner med över 200 ha var Blacy (som idag inte har några vingårdar), Bassuet och Saint-Amand-sur-Fion. År 1878 hade vingårdsarealen i området sjunkit till 1808 ha. Vinlusen innebar senare en rejäl minskning i Vitryat, i likhet med övriga ”ytterområden” i Champagne.

En legal definition av appellationen Champagne infördes första gången i början av 1900-talet. I ett dekret 17 december 1908 inkluderades Vitryat-området i Champagne Viticole, i form av samtliga kommuner i kantonen Vitry och därutöver Heiltz-le-Maurupt, Outrepont, Bassu, Bassuet, Changy, Doucey, Rosay, Vanault-le-Châtel, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand och Vavray-le-Petit. Lagen 22 juli 1927 ändrade inte på de byar som ingick, men införde en avgränsning på vingårdsnivå som innebar att enbart redan planterad mark och mark som använts före vinlusen ingick. (Vid denna tid hade vingårdsarealen i produktion börjat återhämta sig från ett minimum i början av 1920-talet, och låg 1927 på 12 133 ha i Champagne som helhet, en dryg tredjedel av dagens nivå.) Kommittéer på kommunnivå fick 1928 uppgiften att upprätta listor på mark som kvalificerade sig för att ingå i appellationen, och en interdepartemental kommitté godkände resultatet 1936.

1951 tog INAO (som hanterar alla appellationer) över ansvaret för avgränsningen av appellationen Champagne och för att uppdatera tidigare gränser. Efter att startat i Reims-Épernay-området 1958-1959 nådde arbetet Vitryat-området runt 1962. Vid denna tid tycks vingårdsarealen i området ha varit mycket liten. En zon inrättades därför på försök under 10 år, omfattande vingårdsmark i Bassuet och Vitry-en-Perthois, totalt ca 100 ha. Bassu och Saint-Lumier-en-Champagne togs därefter upp runt 1972-1973. Första oljekrisen ledde därefter till att intresset för nyplanteringar upphörde under ett antal år. 1984 antogs en lag, på förslag av INAO, som tydliggjorde kriterier för att lägga till eller ta bort vingårdar från appellationen: jordmån, berggrund, solexponering, miljö och lutning. Detta användes då en granskning av de 29 kommunerna i arrondisementet Vitry-le-François inleddes. De befintliga Vitry-en-Perthois, Bassuet, Bassu och Saint-Lumier klarade denna granskning. 13 kommuner i Vitryat, och 305 ha vingårdar, fick ingå i appellationen enligt ett beslut 1989. Senare har två till kommuner och ytterligare vingårdsareal godkänts.

Vingårdar i Bassu. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2014).

Vingårdar i Bassu. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2014).

Vingårdar

Aktuell vingårdsareal i Vitryat (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 458,4 ha, fördelat på 249 vingårdsägare (exploitants) i de 15 byarna. Fördelningen på druvsorter är 446,8 ha Chardonnay (97,5%), 5,8 ha Pinot Noir (1,3%), 5,4 ha Pinot Meunier (1,2%) och 0,4 ha övrigt (0,09%).

Ingen av byarna ligger under 95,0% Chardonnay.

1997 omfattade området 276 ha, så procentuellt har det skett en omfattande expansion av vingårdsarealen i Vitryat.

Vinodlare från Vitryat i samband med Saint-Vincent-firande. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2016).

Vinodlare från Vitryat i samband med Saint-Vincent-firande. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2016).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-07-12

Annons