Byprofil: Merlaut, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 6,7 ha, varav 100% Chardonnay.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt norr: Changy
Åt västsydväst: Vitry-en-Perthois
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Infart till Merlaut söderifrån. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Orten

Merlaut ligger ca 7 km nordost om Vitry-le-François, som är centralort i området. Byn ligger i närheten av vattendraget La Chée.

Kommunen Merlaut har en yta på 504 ha och har 245 invånare (läge 2014), som kallas Merlaudiers respektive Merlaudières.

Stadshuset (mairie) i Merlaut. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Vingårdar

Vingårdarna i Merlaut ligger i kommunens norra del, vid väg D982 och kommungränsen mot Changy, och ligger på en mild sydsluttning. De innehåller enbart Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Merlaut (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 6,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 6,7 ha Chardonnay (100%). 1997 var vingårdsarealen 3 ha. Det finns 19 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Vattendraget La Chée i Merlaut. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Champagneproducenter

Jag har inte hittat någon producent med säte i Merlaut.

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-23

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Loisy-sur-Marne, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 5,8 ha, varav 100% Chardonnay.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt öster: Couvrot
Åt ostsydost: Vitry-en-Perthois
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Stadshuset (mairie) i Loisy-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2013).

Orten

Loisy-sur-Marne ligger ca 4 km nordnordväst om Vitry-le-François, som är centralort i området, i närheten av Canal latéral à la Marne.

Kommunen Loisy-sur-Marne har en yta på 1407 ha och har 1085 invånare (läge 2014), som kallas Loisyats respektive Loisyates.

Vingårdar

Vingårdarna i Loisy-sur-Marne innehåller enbart Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Loisy-sur-Marne (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 5,8 ha. Fördelningen på druvsorter är 5,8 ha Chardonnay (100%). 1997 var vingårdsarealen 3 ha. Det finns 9 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Gata i Loisy-sur-Marne med kyrkan (Église Saint-Juvin) i bakgrunden. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2013).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information.

Anm: det är ej säkert att listan är komplett.

Länkar

© Tomas Eriksson 2017

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Couvrot, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 21,8 ha, varav 96,8% Chardonnay, 1,8% Pinot Meunier och 1,4% Pinot Noir.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt nordost: Saint-Lumier-en-Champagne
Åt ostsydost: Vitry-en-Perthois
Åt väster: Loisy-sur-Marne
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Stadshuset (mairie) i Couvrot. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto MTOURE51, 2014).

Orten

Couvrot ligger ca 4 km norr om Vitry-le-François, som är centralort i området, vid Canal latéral à la Marne.

Kommunen Couvrot har en yta på 805 ha och har 885 invånare (läge 2014), som kallas Couvrotiers respektive Couvrotières.

Vingårdar

Vingårdarna i Couvrot ligger på låga sydsluttande åsryggar i mitten av kommunen. Vingårdarna domineras helt av Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Couvrot (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 21,8 ha. Fördelningen på druvsorter är 21,1 ha Chardonnay (96,8%), 0,4 ha Pinot Meunier (1,8%) och 0,3 ha Pinot Noir (1,4%). 1997 var vingårdsarealen 7 ha. Det finns 27 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Kyrkan i Couvrot, Église Saint-Martin. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto MTOURE51, 2014).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information.

Canal latéral à la Marne vid Couvrot. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Maarten Sepp, 2011).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-06-22

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Vitry-en-Perthois, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 61,7 ha, varav 95,1% Chardonnay, 2,9% Pinot Noir och 1,9% Pinot Meunier.
Klassificering: Autre cru (85%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt nordost: Changy
Åt ostnordost: Merlaut
Åt västnordväst: Loisy-sur-Marne
Åt nordväst: Couvrot
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Orten

Monument i Vitry-en-Perthois. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Sminiou, 2013).

Vitry-en-Perthois är grannort till Vitry-le-François, som är centralort i området, och ligger ca 3 km från dess centrum.

Kommunen Vitry-en-Perthois har en yta på 1749 ha och har 878 invånare (läge 2014), som kallas Pavois respektive Pavoises.

Vingårdar

Vingårdarna i Vitry-en-Perthois ligger i kommunens nordvästra del, i ett block som sträcker sig över gränsen till Vavray-le-Petit. De består av milda syd- till sydostsluttningar på en låg ås. Vingårdarna domineras helt av Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Vitry-en-Perthois (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 61,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 58,7 ha Chardonnay (95,1%), 1,8 ha Pinot Noir (2,9%) och 1,2 ha Pinot Meunier (1,9%). 1997 var vingårdsarealen 54 ha. Det finns 73 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Vingårdar i Vitry-en-Perthois. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto ADT Marne, 2012).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information. 

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-23

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Villenauxe-la-Grande, en Champagneby i Sézannais

Nyckelfakta

Ligger i delregion/område: Côte des Blancs / Sézannais
Vingårdar och druvsorter: 101,0 ha, varav 82% Chardonnay och 18% Pinot Noir.
Klassificering: ”Autre cru” (87% resp. 85%).

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. De svartröda streckade linjerna är departementsgränserna mellan Aube (där Villenauxe-la-Grande ligger), Marne (där Montgenost ligger) och Seine-et-Marne (där Louan-Villegruis-Fontaine ligger).


Google-kartvy med byarna i området Sézannais markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar inom appellationen Champagne

Åt öster: Montgenost
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Villenauxe-la-Grande sett från sydväst längs väg D76. Bortanför byn syns vingårdar som ligger mellan Villenauxe-la-Grande och Montgenost. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2015).

Orten

Villenauxe-la-Grande är en relativt stor by (närmast en småstad) i nordvästra delen av departementet Aube, på gränsen mot Marne. Floden Noxe rinner genom byn. Villenauxe-la-Grande är den sista byn åt sydväst i området Sézannais, och den enda i området som ligger i Aube. Med undantag för Montgueux ligger övriga Champagnebyar i Aube i departementets sydöstra del.

Villenauxe-la-Grande är i det närmaste sammanväxt med byn Dival, som ligger norr om själva Villenauxe-la-Grande och som ingår i samma kommun.

Kommunen Villenauxe-la-Grande omfattar 1805 ha och har 2745 invånare (läge 2014), som kallas Villenauxois respektive Villenauxoises.

Stadshuset (Hotel de ville) i Villenauxe-la-Grande. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2015).

Vingårdar

Vingårdarna i kommunen Villenauxe-la-Grande ligger på båda sidor av orten, åt väster och öster. Vingårdarna i hänger ihop med dem i Montgenost i öster. De ligger till stor del på milda sydsluttningar, men med vissa variationer mot ost- respektive sydvästsluttningar. Chardonnay är med bred marginal den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Villenauxe-la-Grande (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 101,0 ha. Fördelningen på druvsorter är 82,7 ha Chardonnay (81,9%) och 18,3 ha Pinot Noir (18,1%). 1997 var vingårdsarealen 94 ha. Det finns 90 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Enligt kommunens uppgifter togs Villenauxe-la-Grande upp i appellationen Champagne 1970. Orten har dock en historik av vinodling. I början av 1800-talet fanns här ca 300 vingårdsägare, men successivt tog annan odling över, och i början av 1900-talet försvann vinodlingen helt till följd av vinlusens härjningar.

Högre klassning för Chardonnay

På den numera avskaffade échelle des crus-skalan, där 100% = grand cru, 90-99% = premier cru och 80-89% = ”autre cru”, var det ett fåtal byar som hade olika siffror för gröna respektive blå druvsorter, d.v.s. Chardonnay respektive Pinot Noir och Pinot Meunier. De 12 byarna i Sézannais, inklusive Villenauxe-la-Grande, ingick bland dessa med 87% för gröna druvsorter och 85% för blå druvsorter, vilket i båda fallen innebar ”autre cru”.

Kyrkan i Dival, Église Saint-Jacques-le-Majeur, med vingårdar i bakgrunden. Dessa vingårdar är de nordligaste i kommunen. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2019).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Barrat-Masson (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och Des pieds et des vins med 7 ha vingårdar med 90% Chardonnay och 10% Pinot Noir. Årsproduktionen är 13 000 flaskor. Började konvertering till ekologisk odling 2009, lämnade kooperativet 2010 och sålde de första helt egna champagnerna 2013. Champagnerna framställs med måttliga skördeuttag, inslag av ekfatsvinifiering och är årgångslösa.
 • Marie Copinet (RM, Facebook-sida), på etiketterna skrivet Copinet Marie, medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningarna Les Mains du Terroir, SECRAIE och Terra Vitis. Vingårdsinnehavet uppgår till 9 ha i Sézannais, Côte des Bar och Vallée de la Marne. Producenten har uppstått ur Jacques Copinet i Montgenost. Monsieur Léonard är en årgångs-blanc de blancs. Jardin är en serie årgångslösa blanc de blancs från gamla stockar som säljs med olika dosage (f.n. 0-11 g/l) under olika tilläggsnamn.
 • François Oudard (Facebook-sida), på etiketterna skrivet F. Oudard.
 • Michel Oudard (RM, Facebook-sida)
 • Frédéric Torchet (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE med 7 ha vingårdar, huvudsakligen i Villenauxe-la-Grande, men även i Essoyes och Les Riceys. Vingårdarna innehåller ca 80% Chardonnay och 20% Pinot Noir. Började sälja egna champagner 2004. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett

Kyrkan i själva Villenauxe-la-Grande, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto François Goglins, 2015).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Montgenost, en Champagneby i Sézannais

Nyckelfakta

Ligger i delregion/område: Côte des Blancs / Sézannais
Vingårdar och druvsorter: 108,7 ha, varav 94% Chardonnay, 5% Pinot Noir och 0,6% Pinot Meunier.
Klassificering: ”Autre cru” (87% resp. 85%).

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. De svartröda streckade linjerna är departementsgränserna mellan Marne (där Montgenost ligger), Aube (där Villenauxe-la-Grande ligger) och Seine-et-Marne (där Louan-Villegruis-Fontaine ligger).


Google-kartvy med byarna i området Sézannais markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt nordost: Bethon
Åt väster: Villenauxe-la-Grande
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Orten

Montgenost ligger i den sydvästra delen av området Sézannais, i departementet Marne på gränsen ligger på gränsen till Aube. Sett från centralorten Sézanne är Montgenost den näst sista byn i området.

Kommunen Montgenost omfattar 840 ha och har 163 invånare (läge 2014). Invånarna kallas Montgenostiers respektive Montgenostière.

Vingårdar

Vingårdarna i kommunen Montgenost ligger runtomkring byn, åt norr och väster. Vingårdarna i hänger ihop med dem i Bethon i nordost och med dem i Villenauxe-la-Grande i väster. De ligger huvudsakligen på milda ost- till sydsluttningar. Chardonnay är med bred marginal den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Montgenost (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 108,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 102,2 ha Chardonnay (94,0%), 5,8 ha Pinot Noir (5,3%) och 0,7 ha Pinot Meunier (0,6%). 1997 var vingårdsarealen 101 ha. Det finns 92 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Högre klassning för Chardonnay

På den numera avskaffade échelle des crus-skalan, där 100% = grand cru, 90-99% = premier cru och 80-89% = ”autre cru”, var det ett fåtal byar som hade olika siffror för gröna respektive blå druvsorter, d.v.s. Chardonnay respektive Pinot Noir och Pinot Meunier. De 12 byarna i Sézannais, inklusive Montgenost, ingick bland dessa med 87% för gröna druvsorter och 85% för blå druvsorter, vilket i båda fallen innebar ”autre cru”.

Vingårdar i Montgenost. De två kondensationstornen i bakgrunden är ett kärnkraftverk som ligger i Nogent-sur-Seine, åt sydväst. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Gilles Guillamot, 2012).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Benoît Cocteaux (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE med ca 8 ha vingårdar i Montgenost, Villenauxe-la-Grande, Verpillères-sur-Ource (Barséquanais) och Cerseuil (Valle de la Marne) med ca 80% Chardonnay och 20% Pinot Noir samt en mindre mängd Pinot Meunier. Seigneur Génod är en årgångs-blanc de blancs. Producenten hette tidigare Michel Cocteaux.
 • Jacques Copinet (RM), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE. Det finns en nära koppling till Marie Copinet i Villenauxe-la-Grande, som endera har uppstått genom uppdelning eller namnbyte och flytt. Jag är därför osäker på om Jacques Copinet har upphört eller ej. Uppgifterna om vingårdsareal för Jacques Copinet går isär: 13 ha med 70% Chardonnay, 20% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier, eller 3 ha vingårdar med 70% Chardonnay och 30% Pinot Noir. Marie Etienne är en årgångs-blanc de blancs. Säljer även champagner under varumärket:
  • Jean Larrey.
 • Hubert Thiébault (RC, Facebook-sida), har 4,7 ha vingårdar i Montgenost, Villenauxe-la-Grande, Vertus och Le Mesnil-sur-Oger. Eugène Thiébault är en årgångslös blanc de blancs. André Lemaire är en årgångschampagne som består av 51% Pinot Noir och 49% Chardonnay (avser årgång 2008). Nedan bilder från skörden 2015:

Anm: det är inte säkert att listan är komplett

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-06

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Bethon, en Champagneby i Sézannais

Nyckelfakta

Ligger i delregion/område: Côte des Blancs / Sézannais
Vingårdar och druvsorter: 195,1 ha, varav 93% Chardonnay, 6,7% Pinot Noir, 0,6% Pinot Meunier och 0,1% övrigt.
Klassificering: ”Autre cru” (87% resp. 85%).

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den svartröda streckade linjen är departmentsgränsen mellan Marne (där Bethon ligger), Aube (där Villenauxe-la-Grande ligger) och Seine-et-Marne (där Louan-Villegruis-Fontaine ligger).


Google-kartvy med byarna i området Sézannais markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt öster: Chantemerle
Åt sydväst: Montgenost
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Stadshuset (mairie) i Bethon. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto François Goglins, 2014).

Orten

Bethon ligger ca 12 km sydsydväst om Sézanne, centralorten i området.

Kommunen Bethon omfattar 1523 ha och har 285 invånare (läge 2014). Invånarna kallas Bethoniers respektive Bethonières.

Vingårdar

Vingårdarna i kommunen Bethon ligger runtomkring byn, i ett öst-västligt band genom kommunen. Vingårdarna i hänger ihop med dem i Montgenost i väster och med dem i Chantemerle i öster. De ligger huvudsakligen på milda sydsluttningar. Chardonnay är med bred marginal den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Bethon (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 195,1 ha. Fördelningen på druvsorter är 180,6 ha Chardonnay (92,6%), 13,1 ha Pinot Noir (6,7%), 1,2 ha Pinot Meunier (0,6%) och 0,2 ha övrigt (0,1%). 1997 var vingårdsarealen 193 ha. Det finns 159 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

En osäker uppgift gör gällande att Bethon togs upp i appellationen Champagne 1962.

Högre klassning för Chardonnay

På den numera avskaffade échelle des crus-skalan, där 100% = grand cru, 90-99% = premier cru och 80-89% = ”autre cru”, var det ett fåtal byar som hade olika siffror för gröna respektive blå druvsorter, d.v.s. Chardonnay respektive Pinot Noir och Pinot Meunier. De 12 byarna i Sézannais, inklusive Bethon, ingick bland dessa med 87% för gröna druvsorter och 85% för blå druvsorter, vilket i båda fallen innebar ”autre cru”.

Kyrkan i Bethon, Église Saint-Serein. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto François Goglins, 2014).

Champagneproducenter

Champagnehus/négociants

Med producentstatus NM = négociant-manipulant kan inköpta druvor ingå i champagnerna. NM-producenterna kan vara allt från småproducenter som köper in lite extra druvor till stora champagnehus som köper in allt.

 • Paul Laurent NM, (Facebook-sida), vars toppchampagne heter l’Essentiel.
  Historik
  Negociantrörelsen under namnet Paul Laurent tillkom 1993, men producenten har en bakgrund i Gilbert Gruet, se nedan.

  Säljer/producerar även champagner under varumärkena:

  • Antoine Damont, ett MA (marque d’acheteur)
  • Pierre Darcys, som säljs av Asda i Storbritannien.
  • Charles Vincent, ett MA (marque d’acheteur)

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Dekeyne & Fils (Facebook-sida), har vingårdar med 88% Chardonnay och 12% Pinot Noir. Cuvée Vieilles Vignes är en 100% Chardonnay från gamla stockar, planterade 1962.
 • Xavier Gruet & Fils (RM), har knappt 5 ha vingårdar. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne. Företagsnamnet är André Gruet & Fils.
 • Dominique Jarry (RM), medlem av småodlarsammanslutningen SECRAIE som har 8 ha vingårdar, varav 6 ha i Bethon och 2 ha i Charly-sur-Marne, och en årsproduktion av 40 000 flaskor. Toppchampagnen heter Cuvée Prestige och är en 100% Chardonnay från gamla stockar.
  Historik
  André Jarry var inledningsvis kooperativmedlem och installerade en egen press 1977, och började sälja champagner under namnet André Jarry et fils 1982. Efter Andrés pensionering blev namnet Dominique Jarry.
 • J.Pascal Jarry & Fils (RM, Facebook-sida), även Jean-Pascal Jarry, med företagsnamnet Goldvine.
 • Thierry Triolet (RM), som har 11 ha vingårdar i Bethon, Villenauxe-la-Grande och Montgenost, med 80% Chardonnay, 15% Pinot Noir och 5% Pinot Meunier. Årgångschampagnen heter Les Vieilles Vignes och kommer från gamla stockar.
 • Vandier (RM), tidigare Guy Vandier, som har 10 ha vingårdar. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett

Kooperativ

När flaskor säljs direkt av  kooperativet står producentkoden angiven som CM = coopérative de manipulation, medan den anges som RC när en kooperativmedlem säljer under eget namn.

 • Union Vinicole des Coteaux de Bethon (UVCB) är ett kooperativ i Bethon som har 102 medlemmar med ca 120 ha vingårdar, varav 80% Chardonnay.
  Historik
  Kooperativet grundades 1967 av Gilbert Gruet, som var småodlare (RM) och sålde sina champagner under namnet G. Gruet & Fils (se nedan). Från början fanns 30 medlemmar och Gruet tillhandahöll utrustningen. Under 1980-talet skaffade kooperativet egen utrustning.

  De egna champagnerna säljs under varumärkena:

  • G. Gruet & Fils, huvudvarumärket vars sortiment inkluderar en årgångs-blanc de blancs. Ej att förväxla med huset Gruet i byn Buxeuil.
  • Quentin Lebel
  • Linard-Gontier
 • Le Brun de Neuville (Facebook-sida) är ett kooperativ i Bethon som har nära 170 medlemmar med 150 ha vingårdar, varav 88% Chardonnay, 11% Pinot Noir och 1% Pinot Meunier. Vingårdarna är fördelade på sju byar. Årsproduktionen är ca 450 000 flaskor, vilket bör motsvara ungefär en tredjedel av skörden från medlemmarnas vingårdar. Årgångschampagnen Grand Vintage består av 96% Chardonnay och 4% Pinot Noir (avser årgång 2008; årgång 2006 bestod av 94% Ch/6% PN). Authentique-serien består av årgångslösa champagner som lagras hyggligt längre under kork, till skillnad från den vanligare kronkapsylen. Lady de N.-serien består också av årgångslösa champagner i annan flaska, och säljs med lite högre ålder.
  Historik
  Kooperativet grundades 1963 av 26 vinodlare under namnet La Crayère. Varumärket är namngivet efter familjen Le Brun, där en känd Madame Le Brun var ägare av Château de Bethon i mitten av 1800-talet. Arvtagerskan till slottet, Madame de Reviers, fanns bland grundarna till kooperativet.

  Champagner säljs även under varumärket:

Tidigare producenter inklusive avläggare i USA

 • Gilbert Gruet (NM), en producent grundad 1952 av Gilbert Gruet (1931-1999) och drivet av honom och hans fru Danielle. Han grundade 1967 kooperativet UVCB, se ovan, och ledde detta under ett antal år. 1983 reste han i sydvästra USA och såg möjligheten att starta ny vinproduktion i New Mexico, vilket blev Gruet Winery. 1984 planterades deras första amerikanska vingårdar med Chardonnay och Pinot Noir, och de första mousserande vinerna (enligt den traditionella Champagnemetoden) producerades i årgången 1987 och lanserades 1989. Två av Gilberts barn (Laurent och Nathalie) med familjer flyttade till New Mexico för att driva företaget, medan Gilbert och Danielle stannade i Frankrike. Gruet Winery räknas som en av de bästa producenterna av mousserande vin i USA.
 • Georges Quinault (RM)

Château de Bethon. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto François Goglins, 2014).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-06

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar