Höjd alkoholskatt för första gången på sju år

Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Fyrverkarn, 2009).

Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Fyrverkarn, 2009).

Gott nytt år! Jag har inte skrivit något på den här bloggen på drygt 3,5 år, men eftersom jag brukat skriva inlägg när det blivit alkoholskattehöjning kan det väl vara dags.

Intressant nog är ökningen olika stor på öl och vin respektive sprit. Skattesatsen höjs med 5% på vin och öl, men bara med 1% på sprit. 

Alkoholskatten är bestämt till ett belopp i kronor, inte ett procentuellt påslag på priset. Så ser konstruktionen av alkoholskatten för övrigt ut i alla EU-länder. Så alkoholskatten följer inte automatiskt med inflationen.

Sedan slutet av 2021, och ännu mer sedan början av 2022, har ju inflationen åter stuckit fram sitt fula tryne, på ett sätt som vi inte sett på decennier. För att hitta en längre period av inflation (mätt som konsumentprisindex) tydligt över 5% i Sverige behöver man gå tillbaka ända till 1991, för övrigt ett rätt dåligt vinår på många håll i Europa (men med några undantag, bland annat är portvinerna bra). Förra gången inflationen gick över 3% var några månader 2011.

För de flesta ”vanliga viner” är höjningen denna gång 1,23 kr per 75 cl-flaska. Av någon anledning som jag inte riktigt förstår tycks detta efter avrundning ha blivit 2 kr för de flesta 75 cl-flaskor.

En höjning med en eller två kronor passerar väl relativt spårlöst förbi för de flesta som är intresserade av mer seriösa viner. Det är faktiskt sex år sedan alkoholskatten höjdes senast, 1 januari 2017 (tabell i detta blogginlägg). Före dess höjdes skatten både 2014 och 2015. Tillsammans med 2017 års höjning blev det en höjning av skattesatsen av 21,3% på vin, vilket var rejält över den dåvarande inflationen – som var låg och periodvis t.o.m. negativ. Ack, det var tider! För övrigt höjdes skatten på sprit bara med 1% även 2017.

Från januari 2017 till januari 2023 har den sammanlagda inflationen varit ca 23-24% (officiellt statistik dröjer till mitten av februari, men från januari 2017 till oktober 2022 var den sammanlagda inflationen 21,0%). Det gör att jag denna gång har svårt att jaga upp mig särskilt mycket över höjningen 1 januari 2023. Dock är en större höjning redan aviserad till 1 januari 2024, se mer nedan. Däremot har man all anledning att vara bekymrad över vad den svaga kronkursen betyder för prisutvecklingen på vin under 2023. I skrivande stund kostar en euro 11,13 kr, att jämföra med 10,29 kr för exakt ett år sedan, eller +8,1%. USA-dollarn ska vi inte ens tala om…

Den mindre procentuella höjningen av skatten på sprit (1%) än på öl och vin (5%) beror på att sprit är enklare att smuggla. Även 2017 höjdes skatten på sprit bara 1% mot 4% på öl och vin, och förslaget till höjning 2024 är också 1% på sprit jämfört med 8% på öl och vin. Det sägs inte rakt ut i propositionen, men beskattningen på sprit ses alltså sedan flera år som så hög att ytterligare höjningar anses kontraproduktiva. Därför blir det bara symboliska 1%-höjningar. Nämnas kan att alkoholskatten per volymprocent är betydligt högre för sprit än för öl och vin, även om skillnaden minskar en aning.

Som vanligt ställer Systembolagets regler för prisjusteringar till det i samband med skattehöjningen. Leverantörerna kan nästa gång justera sina priser 1 mars, så i två månader blir det få ”P-priser” på varorna, alltså priser av typen 99 kr, 149 kr, 299 kr som ska övertyga oss kunder om att varorna är betydligt billigare än om de kostade 100 kr, 150 kr eller 300 kr. Visst är det korkat att datumen för korrigering av leverantörspriser och höjning av alkoholskatt inte sammanfaller, men vad kan man förvänta sig.

De nya skattesatserna 2023

De nya skattenivåerna från 1 januari 2023 blir som följer, med skattekategorin för ”vanligt vin” i fetstil. Jag anger även beloppen inklusive moms, eftersom det är vad privatpersoner faktiskt betalar:

 • Öl, över 2,8 vol%: höjs från 2,02 till 2,12 kr per volymprocent och liter, d.v.s. 2,65 kr inklusive moms. För t.ex. Norrlands Guld Export med 5,3% alkoholhalt blir skatten inkl. moms 14,05 kr/l, eller 7,02 kr för en 50 cl-burk.
 • Vin och andra jästa drycker:
  • 2,25-4,5 vol%: höjs från 9,19 till 9,65 kr per liter, d.v.s. 12,06 kr/l inkl. moms. Höjningen inkl. moms blir 0,58 kr/l eller 0,43 kr/75 cl.
  • 4,5-7 vol%: höjs från 13,58 kr till 14,26 per liter, d.v.s. 17,83 kr/l inkl. moms. Höjningen inkl. moms blir 0,85 kr/l eller 0,64 kr/75 cl.
  • 7-8,5 vol%: höjs från 18,69 kr till 19,62 per liter, d.v.s. 24,53 kr/l inkl. moms. Höjningen inkl. moms blir 1,16 kr/l eller 0,87 kr/75 cl.
  • 8,5-15 vol%: höjs från 26,18 kr till 27,49 kr per liter, d.v.s. 34,36 kr/l inkl. moms = 25,77 kr/75 cl eller 103,09 kr för tre liter i BiB. Höjningen inkl. moms blir 1,64 kr/l eller 1,23 kr/75 cl.
  • 15-22 vol%: höjs från 54,79 kr till 57,53 kr per liter, d.v.s. 71,91 kr/l inkl. moms = 53,93 kr/75 cl. Höjningen inkl. moms blir 3,43 kr/l eller 2,57 kr/75 cl. Skattesatsen ökar alltså rejält vid just 15% alkohol men är sedan densamma upp till portvinsstyrka.
 • Sprit: höjs från 516,59 kr/l till 521,76 ren alkohol, d.v.s. 652,20 kr/l inkl. moms, eller 6,52 kr per volymprocent och liter. För t.ex. 40% vodka är skattesatsen inkl. moms 260,88 kr/l eller 182,62 kr/70 cl och höjningen är 2,59 kr/l eller 1,81 kr/70 cl. Varje etanolmolekyl i 40% vodka beskattas alltså ca 81% mer än skatten per molekyl i 20% starkvin och ca 166% mer än skatten per molekyl i rödtjut på 14%.

Det kommer mera! – 1 januari 2024 närmare bestämt 8% till

Den förra regeringen lade faktiskt en proposition (2021/22:245) i maj 2022 om att höja alkoholskatten (tillsammans med tobaksskatten). Behandlingen av den propositionen – som inte dragits tillbaka av den nya regeringen – skedde ihop med behandlingen av budgetpropositionen. Höjningen som angavs i den propositionen var just 5% på öl och vin och 1% på sprit per 1 januari 2023. Det kan verka märkligt att lägga en skattehöjning i en särproposition när den nya skattenivån träder i kraft precis samtidigt som om den lagts i budgetpropositionen. Av propositionstexten att döma berodde upplägget på att den förra regeringen i två budgetar i rad (hösten 2020 och hösten 2021) skrivit att det fanns anledning att höja bl.a. alkoholskatten utan att för den sakens skull föreslå någon höjning. Väl att notera är att detta uttalades redan innan inflationen sköt fart.

En promemoria om skattehöjning togs fram på Finansdepartementet i början av 2022 och ledde till denna proposition. Jag tolkar det som att särpropositionen var ett sätt för regeringen att visa att de faktiskt gjorde något, en inte ovanlig form av politisk verksamhet.

Som jag förstår det kommer det att krävas ett nytt riksdagsbeslut för att höja alkoholskatten 1 januari 2024. Propositionen från maj 2022 innehöll nämligen inte någon lagtext med nya skattesatser från detta datum, utan enbart en tabell (s. 43). Så rimligen kommer de förslagen i budgetpropositionen för 2024 i höst. Med dagens inflationstakt tror jag inte att en höjning med 8% räknas som särskilt kontroversiell, så vi får nog räkna med att det blir 8% till på vin 1 januari 2024.

 

Annons
Publicerat i Alkoholpolitik | Lämna en kommentar

Star Wine List expanderar, nu även Paris

Star Wine List är en webbplats, startad 2017, som finns till för att hjälpa vinvänner att hitta intressanta viner på restauranger och vinbarer, framför allt sådana som är inriktade mot ”fine wines”.

Jag skrev om dem vid starten och strax efteråt när Star Wine List blev gratis.

Bilden länkad från Wikimedia Commons, skapad av Jorge Barrios, Alexandre Jaborska och Nevit Dilmen.

Det som hänt sedan jag skrev om dem sist, är att de har expanderat sin täckning till betydligt fler utländska storstäder genom lokala samarbetspartner som betecknas ambassadörer. Taglinen på webbplatsen anger just nu New York City – London – Oslo – Stockholm – Toronto – Copenhagen – Paris, men de täcker även fler orter i Sverige än huvudstaden. Den franska huvudstaden är det senaste tillägget till listan, för en knapp månad sedan och inledningsvis med en täckning av 31 parisiska vattenhål, eller rättare sagt vinhål. I samband med det kan webbplatsen nu också läsas på franska, vid sidan av svenska och engelska.

Det kan alltså vara en klar poäng att kolla in Star Wine List när det är dags för den vinintresserade att besöka någon av dessa storstäder, eller sådana städer som tillkommer i framtiden!

Publicerat i Restaurang, Vinbar, Vinmarknaden | 3 kommentarer

Byprofil: Montreuil-aux-Lions, den västligaste av alla Champagnebyar

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 18,1 ha, varav 77% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir och 3% Chardonnay.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade ljusa området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Aisne (där Montreuil-aux-Lions ligger) och Seine-et-Marne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen.

Grannbyar

Åt sydost: Bézu-le-Guéry
Anm: byarna som syns åt norr och väster på kartan finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Stadshuset (mairie) i Montreuil-aux-Lions. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2011).

Orten

Montreuil-aux-Lions ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden. Montreuil-aux-Lions är den by som ligger längst västerut av alla byar som ingår i appellationen Champagne.

I kommunen finns flera småbyar. I närheten av vingårdarna finns Les Maillons (söder om huvudbyn) och La Savoie (öster om huvudbyn).

Kommunen Montreuil-aux-Lions omfattar 1299 ha och har 1373 invånare (läge 2016) som kallas Montreuillois respektive Montreuilloises.

Vingårdar

Vingårdarna i Montreuil-aux-Lions ligger sydost om byn och är huvudsakligen sydvästsluttande. Pinot Meunier är den dominerande druvsorten.

Strax utanför byn hittar man vinregionen Champagnes västligaste vingård på 3° 11′ 44” W, där den västligaste delen är nedre delen av sluttningen. Den östligaste hittas i byn Colombey-les-Deux-Églises i området Bar-sur-Aubois på 4° 54’ 23” E.

Aktuell vingårdsareal i Montreuil-aux-Lions är 18,1 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 14,0 ha Pinot Meunier (77,3%), 3,6 ha Pinot Noir (19,9%) och 0,5 ha Chardonnay (2,8%). 1997 var vingårdsarealen 17 ha. Det finns 2 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Yves Guittard (RC), vars sortiment inkluderar en årgångschampagne.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Kyrkan i Montreuil-aux-Lions, Église Saint-Martin. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto GO69, 2011).

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senaste uppdatering 2019-04-07

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Saâcy-sur-Marne, Champagnebyn som ligger längst västerut längs Marnefloden

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 39,4 ha, varav 60% Chardonnay, 29% Pinot Meunier och 11% Pinot Noir.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)
Ej att förväxla med: Sacy i området Vesle et Ardre

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Seine-et-Marne (där Saâcy-sur-Marne ligger) och Aisne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

På högra stranden av Marne
Åt nordnordost: Nanteuil-sur-Marne

På vänstra stranden av Marne
Åt öster: Citry
Anm: flera av byarna som syns på kartan, bl.a. alla åt väster och söder, finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Stadshuset (mairie) i Saâcy-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2012).

Orten

Saâcy-sur-Marne ligger på Marneflodens vänstra strand, vilket innebär söder om floden. Det är en av endast tre Champagnebyar som ligger i departementet Seine-et-Marne och därmed regionen Île-de-France, där även Paris ingår. Saâcy-sur-Marne är den by som ligger längst västerut av de byar som ingår i appellationen Champagne och ligger direkt vid Marnefloden.

Utöver själva Saâcy-sur-Marne ingår flera småbyar i kommunen, bland andra Belle Ente (åt nordost) och Chantemanche (åt sydost), som båda ligger nära vingårdarna.

Kommunen Saâcy-sur-Marne omfattar 1380 ha och har 1800 invånare (läge 2016) som kallas Saâcyats respektive Saâcyates.

Kyrkan i Sâacy-sur-Marne, Église Saint-Jean-Baptiste. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2012).

Vingårdar

Vingårdarna i Saâcy-sur-Marne ligger sydost om byn på sluttningarna ner från en låg skogsklädd kulle. De består huvudsakligen av milda sydväst- resp nordvästsluttningar. Chardonnay och Pinot Meunier är de vanligaste druvsorterna.

Aktuell vingårdsareal i Saâcy-sur-Marne är 39,4 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 23,7 ha Chardonnay (60,2%), 11,4 ha Pinot Meunier (28,9%) och 4,3 ha Pinot Noir (10,9%). 1997 var vingårdsarealen 16 ha. Det finns 3 vingårdsägare (exploitant) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Hervé Bombart (RC, Facebook-sida), vars sortiment inkluderar en årgångschampagne som består av 55% Chardonnay, 35% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier (avser årgång 2012).

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senast uppdaterad 2019-03-25

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Nanteuil-sur-Marne, en Champagneby på högra stranden av Marnedalen

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 38,9 ha, varav 43% Pinot Meunier, 38% Chardonnay, 17% Pinot Noir och 1,3% övriga druvsorter (1,3%).
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Seine-et-Marne (där Nanteuil-sur-Marne ligger) och Aisne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

På högra stranden av Marne
Åt öster: Crouttes-sur-Marne
Åt nordnordost: Bézu-le-Guery

På vänstra stranden av Marne
Åt sydost: Citry
Åt söder: Saâcy-sur-Marne
Anm: flera av byarna som syns åt väster på kartan finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Vy över Nanteuil-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2012).

Orten

Nanteuil-sur-Marne ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden. Det är en av endast tre Champagnebyar som ligger i departementet Seine-et-Marne och därmed regionen Île-de-France, där även Paris ingår.

Kommunen Nanteuil-sur-Marne omfattar 125 ha och har 442 invånare (läge 2016) som kallas Nanteuillais respektive Nanteuillaises.

Marnefloden mellan Nanteuil-sur-Marne (vänster) och Sâacy-sur-Marne (höger). Vänster i bild syns vingårdar i Nanteuil-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Chabe01, 2017).

Vingårdar

Vingårdarna i Nanteuil-sur-Marne ligger norr och nordost om byn och består huvudsakligen av syd- till sydostsluttningar. Pinot Meunier och Chardonnay är de vanligaste druvsorterna.

Aktuell vingårdsareal i Nanteuil-sur-Marne är 38,9 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 16,9 ha Pinot Meunier (43,4%), 14,9 ha Chardonnay (38,3%), 6,6 ha Pinot Noir (17,0%) och 0,5 ha övriga druvsorter (1,3%), förmodligen mest Pinot Gris. 1997 var vingårdsarealen 23 ha. Det finns 1 vingårdsägare (exploitant) i kommunen.

Vingårdar i Nanteuil-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Chabe01, 2017).

Champagneproducenter

Jag har inte hittat någon champagneproducent som har sitt säte i Nanteuil-sur-Marne.

Kyrkogården i Nanteuil-sur-Marne med omgivande vingårdar. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Chabe01, 2017).

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senast uppdaterad 2019-03-24

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Röda viner från Binet-Jacquet i Faguères i södra Frankrike med Caviste

Det har åter blivit dags för ett släpp från fransk-svenske nätvinhandlaren Caviste. Innehållet kommer från Domaine Binet-Jacquet och är en producent som ligger i appellationen Faugères i södra Frankrike, i vinregionen Languedoc-Roussillon.

Jag har tidigare skrivit om Binet-Jacquet-släppen 2015 och 2014 (då även med en liten beskrivning av Faugères).

Lådan denna gång heter CAV0100. Det betyder alltså att Caviste har kommit upp i ett hundra ordinarie släpp (extra släpp i CAV X-serien oräknade) sedan starten 2011! Ett extra hurra, både för Martin och för oss som gillar vinerna.

CAV0100 kostar 1080 kr för 3+3 flaskor.

Provade viner

Domaine Binet-Jacquet Faugères 2017 (”Tradition”)
30% Carignan, 30% Cinsault, 25% Grenache, 10% Syrah och 5% Mourvèdre. Lagrat på tank i 10 månader (inga ekfat). 135 kr/st, tre flaskor i lådan.

Bärig doft av björnbär, lite animalisk ton, en del lakrits, lite stenkross. Smaken är medelfyllig(+) och klart bärig med björnbär och ”blandsaft-bär”, bra syra, en del tannin, frisk stil och med en eftersmak som är både frisk och stram. Ung, funkar någorlunda nu men kan nog utvecklas, 87(+) p.

Domaine Binet-Jacquet Faugères Réserve 2016
30% Carignan, 25% Mourvèdre, 25% Syrah och 20% Grenache. Delvis lagrat på tank och delvis på gamla ekfat i 22 månader. 225 kr/st, tre flaskor i lådan.

Kraftig doft av blandade mörka bär björnbär, svarta vinbär och mörka plommon, en del kryddor, en del animalisk ton, lite tjära. Antydan till utveckling och nyansering och med diskret inslag av fat. Smaken med är medelfyllig+ och bärig med bra bärkoncentration, svarta vinbär, hög och markerad syra, steniga och kalkiga mineraltoner, drygt medelkraftiga tanniner som i nuläget är tydligt markerade, stram eftersmak. Ung, smaken klart yngre än doften, bör lagras om man inte föredrar sträva och strama viner, 88+ p.

Av de två vinerna ger det här lite mer intryck av bärsötma i doften, men är yngre i smaken än 2017. Det är gjort i en klart mer lagringstillvänd stil.

Som en jämförelse fick vi också prova årgångarna 2013, 2011 och 2009 (på magnum) av Réserve. Generellt framstod bärtonen i dem som lite mindre mörk, med mer körsbär och svarta vinbär, och de var lite blommigare. Tanninerna och syran var mer integrerad i smaken. I mitt tycke hade 2013 inte nått toppen än, medan 2011 (min favorit) var fullt tillgänglig utan att ha fått verkligt utvecklade toner. 2009:an var i lite varmare och sötare stil än 2011 och hade utvecklats lite mer.

Publicerat i Carignan, Cinsault, Grenache, Languedoc-Roussillon, Mourvèdre, Nätvinhandel, Syrah | 1 kommentar

Byprofil: Crouttes-sur-Marne, en Champagneby på högra stranden av Marnedalen

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 171,3 ha, varav 60% Pinot Meunier, 26% Chardonnay, 13% Pinot Noir och 0,4% övriga druvsorter.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Aisne (där Crouttes-sur-Marne ligger) och Seine-et-Marne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

På högra stranden av Marne
Åt öster och sydost: Charly-sur-Marne
Åt nordost: Villiers-Saint-Denis
Åt nordnordväst: Bézu-le-Guery
År väster: Nanteuil-sur-Marne

På vänstra stranden av Marne
Åt söder: Citry

Vy över Crouttes-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2012).

Orten

Crouttes-sur-Marne ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden.

Kommunen Crouttes-sur-Marne omfattar 433 ha och har 644 invånare (läge 2016) som kallas Crouttois respektive Crouttoises.

Stadshuset (mairie) i Crouttes-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2013).

Vingårdar

Vingårdarna i Crouttes-sur-Marne ligger i anslutning till byn och består huvudsakligen av syd- och västsluttande. Pinot Meunier är den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Crouttes-sur-Marne är 171,3 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 103,4 ha Pinot Meunier (60,4%), 44,6 ha Chardonnay (26,0%), 22,6 ha Pinot Noir (13,2%) och 0,7 ha övriga druvsorter (0,4%). 1997 var vingårdsarealen 155 ha. Det finns 45 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Françoise Bedel (RM, Facebook-sida), har 8,4 ha vingårdar i Crouttes-Sur-Marne, Nanteuil-Sur-Marne, Charly-Sur-Marne och Villiers-Saint-Denis med 78% Pinot Meunier, 13% Chardonnay och 9% Pinot Noir. Använder sig av biodynamisk odling sedan 1998 och är en av de mer uppmärksammade biodynamikerna i Vallée de la Marne. L’Ame de la Terre är en årgångschampagne med 60% Pinot Meunier, 30% Chardonnay och 10% Pinot Noir (avser årgång 2005). Comme Autrefois är en årgånglös, ekfatsvinifierad champagne med gammaldags snörförslutning som består av 55% Pinot Meunier, 30% Chardonnay och 15% Pinot Noir.
 • Bourgeois-Diaz (RM, Facebook-sida), som har 7 ha vingårdar med 3 ha Pinot Meunier, 2 ha Chardonnay och 2 ha Pinot Noir. Praktiserar biodynamisk odling.
 • A. Burguet (RM), där A står för André.
 • Pierre Courtois (RM), har 6 ha vingårdar. Sortimentet inkluderar årgångschampagnen L’Amour Courtois som är en blanc de blancs.
 • Dérot-Delugny (RM), har ca 12 ha vingårdar. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne. Den årgångslösa Cuvée des Fondateurs består av 100% Pinot Gris. Det är en av ytterst få druvrena Pinot Gris-champagner.
 • J. J. Desaubeau
 • Jean-Paul Fickinger (RC)
 • R. Gerbaux (RM, Facebook-sida), har ca 10 ha vingårdar. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne som består av 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir och 20% Pinot Meunier (avser årgång 2008).
 • Gratiot-Delugny (Facebook-sida), har knappt 10 ha vingårdar i Crouttes-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne och Charly-sur-Marne med 44% Pinot Meunier, 33% Chardonnay och 23% Pinot Noir. Sortimentet inkluderar två årgångschampagner: Millésime som är en blanc de blancs och Histoire d’Hommes som är ekfatsvinifierad och består av 90% Chardonnay och 10% Pinot Noir (avser årgång 2005).
 • Leclère-Torrens (RM), har ca 4 ha vingårdar i Charly-sur-Marne, Crouttes-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne och Villiers-saint-Denis. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne som består av 80% Chardonnay och 20% Pinot Noir.
 • Paul Leredde (RM, Facebook-sida), har 6,7 ha vingårdar med 65% Pinot Meunier, 21% Chardonnay och 14% Pinot Noir. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne.
 • Pierre Leredde (Facebook-sida)
 • Maurice Rasseneur (RC). Företagsnamnet är Rasseneur Et Fils.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Kyrkan i Crouttes-sur-Marne, Église Saint-Quiriace. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2013).

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senast uppdaterad 2019-03-22

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Bézu-le-Guéry, en Champagneby på högra stranden av Marnedalen

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 25,3 ha, varav 93% Pinot Meunier, 6% Chardonnay och 3% Pinot Noir.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Aisne (där Bézu-le-Guéry ligger) och Seine-et-Marne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen.

Grannbyar

Åt ostnordost: Domptin
Åt sydost: Villiers-Saint-Denis
Åt sydsydost: Crouttes-sur-Marne
Åt sydsydväst: Nanteuil-sur-Marne
Åt nordväst: Montreuil-aux-Lions
Anm: flera av byarna som syns åt norr och väster på kartan finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Stadshuset (mairie) i Bézu-le-Guéry. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2013).

Orten

Bézu-le-Guéry ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden. I södra delen av kommunen finns småbyn Genevrois.

Kommunen Bézu-le-Guéry omfattar 1110 ha och har 260 invånare (läge 2016) som kallas Bézuyats respektive Bézuyates.

Vingårdar

Vingårdarna i Bézu-le-Guéry ligger i närheten av byn och är huvudsakligen västsluttande. Pinot Meunier är den dominerande druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Bézu-le-Guéry är 25,3 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 23,1 ha Pinot Meunier (91,3%), 1,5 ha Chardonnay (5,9%) och 0,7 ha Pinot Noir (2,8%). 1997 var vingårdsarealen 25 ha. Det finns 10 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senaste uppdatering 2019-03-28

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Domptin, en Champagneby på högra stranden av Marnedalen

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 67,0 ha, varav 80% Pinot Meunier, 14% Pinot Noir och 5% Chardonnay.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt öster: Charly-sur-Marne
Åt sydsydväst: Villiers-Saint-Denis
Åt västsydväst: Bézu-le-Guéry
Anm: några av byarna som syns åt norr på kartan finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Stadshuset (mairie) i Domptin. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2013).

Orten

Domptin ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden. Bäcken Ru de Domptin bildas i Domptin genom att de två bäckarna Ru Pottier och Ravin des Morts rinner ihop. Ru de Domptin rinner söderut och rinner ut i Marne vid Charly-sur-Marne.

Kommunen Domptin omfattar 456 ha och har 660 invånare (läge 2016) som kallas Domptinois respektive Domptinoises.

Kyrkan i Domptin, Église Saint-Quentin. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2013).

Vingårdar

Vingårdarna i Domptin ligger runtomkring byn på sluttningar som huvudsakligen varierar mellan sydväst- till sydostsluttningar med sydostsluttningar som vanligast. Pinot Meunier är den dominerande druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Domptin är 67,0 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 53,9 ha Pinot Meunier (80,4%), 9,7 ha Pinot Noir (14,5%) och 3,4 ha Chardonnay (5,1%). 1997 var vingårdsarealen 48 ha. Det finns 25 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Godron-Cappoen (RC)
 • Godron Emmanuel
 • Lemoine Idelot-Belleville (RC)
 • Lefranc Janvier (Facebook-sida)
 • Ruelle-Dommange (RC, Facebook-sida)

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senaste uppdatering 2019-03-13

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Villiers-Saint-Denis, en Champagneby på högra stranden av Marnedalen

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Vallée de la Marne / Vallée de la Marne Ouest
Vingårdar och druvsorter: 105,7 ha, varav 73% Pinot Meunier, 16% Chardonnay och 11% Pinot Noir.
Klassificering: ”Autre cru” (80%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. Den streckade röda linjen är departementsgränsen mellan Aisne (där Villiers-Saint-Denis ligger) och Seine-et-Marne.


Google-kartvy med byarna i Vallée de la Marne Ouest markerade, samt några omgivande byar i vitt.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt nordnordost: Domptin
Åt öster och söder: Charly-sur-Marne
Åt sydväst: Crouttes-sur-Marne
Åt nordväst: Bézu-le-Guéry
Anm: några av byarna som syns åt norr på kartan finns inte med i listan ovan eftersom de ligger utanför appellationen Champagne.

Villiers-Saint-Denis med omgivningar. Fotot är taget från vingårdarna väster om byn. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2014).

Orten

Villiers-Saint-Denis ligger på Marneflodens högra strand, vilket innebär norr om floden. Bäcken Ru de Domptin rinner igenom kommunen från norr till söder. Två andra bäckar rinner ut i Ru de Domptin i Villiers-Saint-Denis: Ru de Escouffières som kommer från öster och Ru de Maldret som kommer från väster.

Kommunen Villiers-Saint-Denis omfattar 757 ha och har 1083 invånare (läge 2016) som kallas Villiérois respektive Villiéroises.

Stadshuset (mairie) i Villiers-Saint-Denis. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2014).

Vingårdar

Vingårdarna i Villiers-Saint-Denis ligger runtomkring byn på sluttningar ner mot bäckarna Ru de Domptin, Ru de Escouffières och Ru de Maldret. Sluttningarna varierar, men består till stor del av väst- och ostsluttningar ovanför Ru de Domptin och sydsluttningar ovanför Ru de Escouffières och Ru de Maldret. Vingårdarna hänger ihop med dem i Charly-sur-Marne och Crottes-sur-Marne. Pinot Meunier är den dominerande druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Villiers-Saint-Denis är 105,7 ha enligt CIVC (aktuella uppgifter 2019, avser läget med något års fördröjning). Fördelningen på druvsorter är 76,9 ha Pinot Meunier (72,8%), 16,8 ha Chardonnay (15,9%) och 12,0 ha Pinot Noir (11,4%). 1997 var vingårdsarealen 78 ha. Det finns 23 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

 • Cricco (RC, Facebook-sida)
 • Duchenes-Bourgeois (RM?), medlem av Vignerons Indépendants. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne som består av 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier. Det finns tidigare etiketter med producentkoden RC, men de bör nu vara RM eftersom de är med i Vignerons Indépendants.
 • Féty-Simart (RC). Det finns också flaskor med producentkoden MA (marque d’acheteur, köparens eget varumärke) som anges vara producerade av Baron-Fuenté i Charly-sur-Marne som troligen är nyare än RC-flaskorna.
 • Gourdon (RM, Facebook-sida)
 • Huvier-Morel (RC), vars sortiment inkluderar årgångschampagnen Carte d’Or som består av 54% Chardonnay och 46% Pinot Noir (avser årgång 2007).
 • Stéphane Riboulot (Facebook-sida), vars sortiment inkluderar två årgångschampagner: en blanc de blancs och Millésime som består av 55% Pinot Meunier, 28% Chardonnay och 17% Pinot Noir (avser årgång 2012).
 • Pierre Ruelle (RC)

Anm: det är inte säkert att listan är komplett.

Kyrkan i Villiers-Saint-Denis, Église Saint-Denis. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Pascal3012, 2014).

Länkar

© Tomas Eriksson 2019, senast uppdaterad 2019-03-18

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | Lämna en kommentar