Byprofil: Changy, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 12,4 ha, varav 100% Chardonnay.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt sydväst: Merlaut
Åt västsydväst: Vitry-en-Perthois
Åt norr: Bassuet
Åt nordost: Vavray-le-Grand
Anm 1: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.
Anm 2: den återstående länken kommer när den saknade byprofilen lagts upp.

Orten

Blablba

Kommunen Changys vapen. Bilden länkad från Wikimedia Commons (skapad av Yann Gwilhoù, 2008).

Changy ligger ca 8 km nordost om Vitry-le-François, som är centralort i området.

Kommunen Changy har en yta på 626 ha och har 116 invånare (läge 2014), som kallas Camiciens respektive Camiciennes.

Vingårdar

Vingårdarna i Changy ligger i kommunens norra del, i närheten av väg D982, och ligger på en mild sydostsluttning. Vingårdarna innehåller enbart Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Changy (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 12,4 ha. Fördelningen på druvsorter är 12,4 ha Chardonnay (100%). 1997 var vingårdsarealen 4 ha. Det finns 36 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

En uppgift gör gällande att Changy togs upp i appellationen Champagne på 1990-talet.

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information.

Länkar

© Tomas Eriksson 2017

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | Lämna en kommentar

Byprofil: Merlaut, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 6,7 ha, varav 100% Chardonnay.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt norr: Changy
Åt västsydväst: Vitry-en-Perthois
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Infart till Merlaut söderifrån. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Orten

Merlaut ligger ca 7 km nordost om Vitry-le-François, som är centralort i området. Byn ligger i närheten av vattendraget La Chée.

Kommunen Merlaut har en yta på 504 ha och har 245 invånare (läge 2014), som kallas Merlaudiers respektive Merlaudières.

Stadshuset (mairie) i Merlaut. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Vingårdar

Vingårdarna i Merlaut ligger i kommunens norra del, vid väg D982 och kommungränsen mot Changy, och ligger på en mild sydsluttning. De innehåller enbart Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Merlaut (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 6,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 6,7 ha Chardonnay (100%). 1997 var vingårdsarealen 3 ha. Det finns 19 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Vattendraget La Chée i Merlaut. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Ketounette, 2016).

Champagneproducenter

Jag har inte hittat någon producent med säte i Merlaut.

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-23

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | Lämna en kommentar

Byprofil: Loisy-sur-Marne, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 5,8 ha, varav 100% Chardonnay.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt öster: Couvrot
Åt ostsydost: Vitry-en-Perthois
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Stadshuset (mairie) i Loisy-sur-Marne. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2013).

Orten

Loisy-sur-Marne ligger ca 4 km nordnordväst om Vitry-le-François, som är centralort i området, i närheten av Canal latéral à la Marne.

Kommunen Loisy-sur-Marne har en yta på 1407 ha och har 1085 invånare (läge 2014), som kallas Loisyats respektive Loisyates.

Vingårdar

Vingårdarna i Loisy-sur-Marne innehåller enbart Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Loisy-sur-Marne (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 5,8 ha. Fördelningen på druvsorter är 5,8 ha Chardonnay (100%). 1997 var vingårdsarealen 3 ha. Det finns 9 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Gata i Loisy-sur-Marne med kyrkan (Église Saint-Juvin) i bakgrunden. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto G.Garitan, 2013).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information.

Anm: det är ej säkert att listan är komplett.

Länkar

© Tomas Eriksson 2017

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Couvrot, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 21,8 ha, varav 96,8% Chardonnay, 1,8% Pinot Meunier och 1,4% Pinot Noir.
Klassificering: Autre cru (84%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt ostsydost: Vitry-en-Perthois
Åt väster: Loisy-sur-Marne
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Stadshuset (mairie) i Couvrot. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto MTOURE51, 2014).

Orten

Couvrot ligger ca 4 km norr om Vitry-le-François, som är centralort i området, vid Canal latéral à la Marne.

Kommunen Couvrot har en yta på 805 ha och har 885 invånare (läge 2014), som kallas Couvrotiers respektive Couvrotières.

Vingårdar

Vingårdarna i Couvrot ligger på låga sydsluttande åsryggar i mitten av kommunen. Vingårdarna domineras helt av Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Couvrot (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 21,8 ha. Fördelningen på druvsorter är 21,1 ha Chardonnay (96,8%), 0,4 ha Pinot Meunier (1,8%) och 0,3 ha Pinot Noir (1,4%). 1997 var vingårdsarealen 7 ha. Det finns 27 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Kyrkan i Couvrot, Église Saint-Martin. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto MTOURE51, 2014).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information.

Canal latéral à la Marne vid Couvrot. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Maarten Sepp, 2011).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-16

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Vitry-en-Perthois, en Champagneby i Vitryat

Nyckelfakta

Ligger i delregion / område: Côte des Blancs / Vitryat
Vingårdar och druvsorter: 61,7 ha, varav 95,1% Chardonnay, 2,9% Pinot Noir och 1,9% Pinot Meunier.
Klassificering: Autre cru (85%)

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng och grönt är skog.


Google-kartvy med byarna i Vitryat markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar

Åt nordost: Changy
Åt ostnordost: Merlaut
Åt västnordväst: Loisy-sur-Marne
Åt nordväst: Couvrot
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Orten

Monument i Vitry-en-Perthois. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Sminiou, 2013).

Vitry-en-Perthois är grannort till Vitry-le-François, som är centralort i området, och ligger ca 3 km från dess centrum.

Kommunen Vitry-en-Perthois har en yta på 1749 ha och har 878 invånare (läge 2014), som kallas Pavois respektive Pavoises.

Vingårdar

Vingårdarna i Vitry-en-Perthois ligger i kommunens nordvästra del, i ett block som sträcker sig över gränsen till Vavray-le-Petit. De består av milda syd- till sydostsluttningar på en låg ås. Vingårdarna domineras helt av Chardonnay.

Aktuell vingårdsareal i kommunen Vitry-en-Perthois (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 61,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 58,7 ha Chardonnay (95,1%), 1,8 ha Pinot Noir (2,9%) och 1,2 ha Pinot Meunier (1,9%). 1997 var vingårdsarealen 54 ha. Det finns 73 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Vingårdar i Vitry-en-Perthois. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto ADT Marne, 2012).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn. Alla småproducenter placeras under denna rubrik i avsaknad av annan information. 

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-23

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Villenauxe-la-Grande, en Champagneby i Sézannais

Nyckelfakta

Ligger i delregion/område: Côte des Blancs / Sézannais
Vingårdar och druvsorter: 101,0 ha, varav 82% Chardonnay och 18% Pinot Noir.
Klassificering: ”Autre cru” (87% resp. 85%).

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. De svartröda streckade linjerna är departementsgränserna mellan Aube (där Villenauxe-la-Grande ligger), Marne (där Montgenost ligger) och Seine-et-Marne (där Louan-Villegruis-Fontaine ligger).


Google-kartvy med byarna i området Sézannais markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar inom appellationen Champagne

Åt öster: Montgenost
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Villenauxe-la-Grande sett från sydväst längs väg D76. Bortanför byn syns vingårdar som ligger mellan Villenauxe-la-Grande och Montgenost. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2015).

Orten

Villenauxe-la-Grande är en relativt stor by (närmast en småstad) i nordvästra delen av departementet Aube, på gränsen mot Marne. Floden Noxe rinner genom byn. Villenauxe-la-Grande är den sista byn åt sydväst i området Sézannais, och den enda i området som ligger i Aube. Med undantag för Montgueux ligger övriga Champagnebyar i Aube i departementets sydöstra del.

Villenauxe-la-Grande är i det närmaste sammanväxt med byn Dival, som ligger norr om själva Villenauxe-la-Grande och som ingår i samma kommun.

Kommunen Villenauxe-la-Grande omfattar 1805 ha och har 2745 invånare (läge 2014), som kallas Villenauxois respektive Villenauxoises.

Stadshuset (Hotel de ville) i Villenauxe-la-Grande. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2015).

Vingårdar

Vingårdarna i kommunen Villenauxe-la-Grande ligger på båda sidor av orten, åt väster och öster. Vingårdarna i hänger ihop med dem i Montgenost i öster. De ligger till stor del på milda sydsluttningar, men med vissa variationer mot ost- respektive sydvästsluttningar. Chardonnay är med bred marginal den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Villenauxe-la-Grande (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 101,0 ha. Fördelningen på druvsorter är 82,7 ha Chardonnay (81,9%) och 18,3 ha Pinot Noir (18,1%). 1997 var vingårdsarealen 94 ha. Det finns 90 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Enligt kommunens uppgifter togs Villenauxe-la-Grande upp i appellationen Champagne 1970. Orten har dock en historik av vinodling. I början av 1800-talet fanns här ca 300 vingårdsägare, men successivt tog annan odling över, och i början av 1900-talet försvann vinodlingen helt till följd av vinlusens härjningar.

Högre klassning för Chardonnay

På den numera avskaffade échelle des crus-skalan, där 100% = grand cru, 90-99% = premier cru och 80-89% = ”autre cru”, var det ett fåtal byar som hade olika siffror för gröna respektive blå druvsorter, d.v.s. Chardonnay respektive Pinot Noir och Pinot Meunier. De 12 byarna i Sézannais, inklusive Villenauxe-la-Grande, ingick bland dessa med 87% för gröna druvsorter och 85% för blå druvsorter, vilket i båda fallen innebar ”autre cru”.

Kyrkan i Dival, Église Saint-Jacques-le-Majeur, med vingårdar i bakgrunden. Dessa vingårdar är de nordligaste i kommunen. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Thor19, 2019).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

  • Barrat-Masson (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och Des pieds et des vins med 7 ha vingårdar med 90% Chardonnay och 10% Pinot Noir. Årsproduktionen är 13 000 flaskor. Började konvertering till ekologisk odling 2009, lämnade kooperativet 2010 och sålde de första helt egna champagnerna 2013. Champagnerna framställs med måttliga skördeuttag, inslag av ekfatsvinifiering och är årgångslösa.
  • Marie Copinet (RM, Facebook-sida), på etiketterna skrivet Copinet Marie, medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningarna Les Mains du Terroir, SECRAIE och Terra Vitis. Vingårdsinnehavet uppgår till 9 ha i Sézannais, Côte des Bar och Vallée de la Marne. Producenten har uppstått ur Jacques Copinet i Montgenost. Monsieur Léonard är en årgångs-blanc de blancs. Jardin är en serie årgångslösa blanc de blancs från gamla stockar som säljs med olika dosage (f.n. 0-11 g/l) under olika tilläggsnamn.
  • François Oudard (Facebook-sida), på etiketterna skrivet F. Oudard.
  • Michel Oudard (RM, Facebook-sida)
  • Frédéric Torchet (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE med 7 ha vingårdar, huvudsakligen i Villenauxe-la-Grande, men även i Essoyes och Les Riceys. Vingårdarna innehåller ca 80% Chardonnay och 20% Pinot Noir. Började sälja egna champagner 2004. Sortimentet inkluderar en årgångschampagne.

Anm: det är inte säkert att listan är komplett

Kyrkan i själva Villenauxe-la-Grande, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto François Goglins, 2015).

Länkar

© Tomas Eriksson 2017

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar

Byprofil: Montgenost, en Champagneby i Sézannais

Nyckelfakta

Ligger i delregion/område: Côte des Blancs / Sézannais
Vingårdar och druvsorter: 108,7 ha, varav 94% Chardonnay, 5% Pinot Noir och 0,6% Pinot Meunier.
Klassificering: ”Autre cru” (87% resp. 85%).

Kartor

Kartan är länkad från Wikimedia Commons, och den geografiska informationen har sitt ursprung i OpenStreetMap. Det prickade vita området motsvarar vingårdarna, ljusgult betecknar annan öppen terräng, grönt är skog och orange är bebyggelse. De svartröda streckade linjerna är departementsgränserna mellan Marne (där Montgenost ligger), Aube (där Villenauxe-la-Grande ligger) och Seine-et-Marne (där Louan-Villegruis-Fontaine ligger).


Google-kartvy med byarna i området Sézannais markerade.

Om man klickar på en by öppnas ett fält till vänster där det finns en länk till byprofilen, om den finns.

Grannbyar i appellationen Champagne

Åt nordost: Bethon
Åt väster: Villenauxe-la-Grande
Anm: flera av kommunerna på kartan ingår inte i appellationen Champagne och det finns därför ingen byprofil för dem.

Orten

Montgenost ligger i den sydvästra delen av området Sézannais, i departementet Marne på gränsen ligger på gränsen till Aube. Sett från centralorten Sézanne är Montgenost den näst sista byn i området.

Kommunen Montgenost omfattar 840 ha och har 163 invånare (läge 2014). Invånarna kallas Montgenostiers respektive Montgenostière.

Vingårdar

Vingårdarna i kommunen Montgenost ligger runtomkring byn, åt norr och väster. Vingårdarna i hänger ihop med dem i Bethon i nordost och med dem i Villenauxe-la-Grande i väster. De ligger huvudsakligen på milda ost- till sydsluttningar. Chardonnay är med bred marginal den vanligaste druvsorten.

Aktuell vingårdsareal i Montgenost (läge 2013 enligt siffror från CIVC) är 108,7 ha. Fördelningen på druvsorter är 102,2 ha Chardonnay (94,0%), 5,8 ha Pinot Noir (5,3%) och 0,7 ha Pinot Meunier (0,6%). 1997 var vingårdsarealen 101 ha. Det finns 92 vingårdsägare (exploitants) i kommunen.

Högre klassning för Chardonnay

På den numera avskaffade échelle des crus-skalan, där 100% = grand cru, 90-99% = premier cru och 80-89% = ”autre cru”, var det ett fåtal byar som hade olika siffror för gröna respektive blå druvsorter, d.v.s. Chardonnay respektive Pinot Noir och Pinot Meunier. De 12 byarna i Sézannais, inklusive Montgenost, ingick bland dessa med 87% för gröna druvsorter och 85% för blå druvsorter, vilket i båda fallen innebar ”autre cru”.

Vingårdar i Montgenost. De två kondensationstornen i bakgrunden är ett kärnkraftverk som ligger i Nogent-sur-Seine, åt sydväst. Bilden länkad från Wikimedia Commons (foto Gilles Guillamot, 2012).

Champagneproducenter

Champagneodlare

Producentstatus anges där så är känt: RM = récoltant-manipulant, odlare med egen champagneproduktion. RC = récoltant-coopérateur, odlare som är kooperativmedlem men som säljer under eget namn.

  • Benoît Cocteaux (RM, Facebook-sida), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE med ca 8 ha vingårdar i Montgenost, Villenauxe-la-Grande, Verpillères-sur-Ource (Barséquanais) och Cerseuil (Valle de la Marne) med ca 80% Chardonnay och 20% Pinot Noir samt en mindre mängd Pinot Meunier. Seigneur Génod är en årgångs-blanc de blancs. Producenten hette tidigare Michel Cocteaux.
  • Jacques Copinet (RM), medlem av Vignerons Indépendants och småodlarsammanslutningen SECRAIE. Det finns en nära koppling till Marie Copinet i Villenauxe-la-Grande, som endera har uppstått genom uppdelning eller namnbyte och flytt. Jag är därför osäker på om Jacques Copinet har upphört eller ej. Uppgifterna om vingårdsareal för Jacques Copinet går isär: 13 ha med 70% Chardonnay, 20% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier, eller 3 ha vingårdar med 70% Chardonnay och 30% Pinot Noir. Marie Etienne är en årgångs-blanc de blancs. Säljer även champagner under varumärket:
    • Jean Larrey.
  • Hubert Thiébault (RC, Facebook-sida), har 4,7 ha vingårdar i Montgenost, Villenauxe-la-Grande, Vertus och Le Mesnil-sur-Oger. Eugène Thiébault är en årgångslös blanc de blancs. André Lemaire är en årgångschampagne som består av 51% Pinot Noir och 49% Chardonnay (avser årgång 2008). Nedan bilder från skörden 2015:

Anm: det är inte säkert att listan är komplett

Länkar

© Tomas Eriksson 2017, senaste uppdatering 2017-05-06

Publicerat i Champagnebyar | Märkt | 1 kommentar